Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 april 2009

Proef internetstemming stopgezet

D66 afdeling Haarlem e.o. heeft een proef met digitale verkiezingen onder haar leden tussentijds afgebroken. Er waren aanwijzingen dat via het stemsysteem niet alle stemgerechtigde leden toegang kregen tot het digitale stemformulier. Om elke ongelijkheid in de stemprocedure uit te sluiten, heeft het afdelingsbestuur besloten de lopende interne verkiezing te annuleren. De leden stemmen nu opnieuw per post. De oorzaak van het niet juist functioneren van het stemsysteem is vooralsnog onbekend.

Oorzaak onbekend

In overleg met de landelijke partij-organisatie (beheerder van het stemsysteem) wordt bekeken wat de oorzaak is van het huidige probleem. Tot het moment dat er geen zekerheid is over een correcte werking van het systeem, laat het afdelingsbestuur Haarlem e.o. alle stemmingen die plaats vinden buiten de algemene afdelingsvergadering per post verlopen.

Verkiezingen voor afdelingsverkiezingscommissie

De geannuleerde verkiezingen hadden betrekking op het samenstellen van de zogeheten lokale afdelingsverkiezingscommissie. Deze commissie dient toezicht te houden op het verkiezingsproces voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

Bij dit nieuwsbericht

Informatie voor leden over herstemming