Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2009

College moet met daadkracht problemen gaan aanpakken

De coalitiepartijen in de gemeente Haarlem moet werk maken van de gevolgen van de bestrijding van de kredietcrisis in Haarlem. Het moet starten met een echt sociaal beleid en het wijkgericht werken vraagt om een impuls. Dat was de strekking van de bijdrage van D66 aan het debat over de begroting 2009 in de Haarlemse gemeenteraad.

Haarlem en gevolgen kredietcrisis
Bij de sociaal-liberalen is grote zorg of de gemeente de
kredietcrisis wel afdoende het hoofd kan bieden. "Kunt u dat met zijn
vijven?" vroeg D66-fractielid Lousie van Zetten zich af. "De kredietcrisis grijpt op dit moment razend snel om zich heen. In januari ging de economie fantastisch. Nu heeft iedereen zorgen, over spaargeld, rente, recessie, werkloosheid misschien. De buitenwereld raakt Haarlem hard en dat vraagt van ons college Dynamiek en Daadkracht. Vermogen om problemen te herkennen en op te lossen. Kunt u dat met zijn vijven? Het is bekend: D66 vindt dit al jaren uw zwakke punt. Hoe staat het met projecten, waarvan deel van de kosten gedekt wordt uit nieuwe ontwikkelingen? Kunnen wij rustig afwachten zonder zenuwachtig te worden als het gaat om: Het Stadion, de ontwikkelingen rond de Schoterbrug en de jachthaven bij Schoteroog? Bij de sportvelden Nol Houtkamp en het Badmintonpad?"

Stop met symptoombestrijding
De D66-fractie viel het college ook aan op het sociaal beleid, een prioriteit van de huidige coalitie in Haarlem. "Uw Prioriteiten: Sociaal beleid op gelijkwaardig hoog niveau als de afgelopen jaren. Wat is dat sociale beleid als het erom gaat mensen optimale kansen te geven in onze samenleving? D66 constateert dat u vooral werkt aan symptoombestrijding. Met de voedselbank als symbool. D66 vindt het sociaal als mensen richting kunnen geven aan eigen leven. Investeer in kennis met goed onderwijs, te beginnen met aandacht voor jonge kinderen. Slecht lezen en schrijven is een last voor de rest van je leven. 20.000 laaggeletterden, 10.000 potentiële inburgeraars in Haarlem, geen kinderachtige cijfers. Veel kinderen worden domweg te laag ingeschat op basis van hun afkomst en niet op intellectuele vermogens. Kansen op de arbeidsmarkt, zijn minimaal met slecht lezen en schrijven."

Wijkgericht werken kan beter
De raadsfractie van D66 gaf verder aan dat het vindt dat het college harder moet trekken aan het wijkgericht werken. De fractie krijgt vanuit de buurten signalen dat het daarmee minder goed gesteld is dan in eerdere jaren. "Uw ambitie in de begroting vinden wij aan de magere kant. Sommige contracten zeker Wijkcontract Noord bestaat uit “aanspreken bewoners” of Leidsebuurt “samen werken, samen leven?" Van Zetten gaf aan meer op dit punt van het Haarlems college te hebben verwacht.