Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2009

D66: SP-wethouder Van der Molen wees realistisch

SP-wethouder Van der Molen wekt volgens D66 de indruk dat zij met 31 voorstellen de Haarlemse samenleving gaat verbeteren. Maar de D66-fractie vindt dat de SP-wethouder daarbij inwoners van Haarlem wel open en eerlijk over de mogelijkheden en onmogelijkheden in haar beleid moet informeren.

Probleem
Voor Haarlem 105 FM zei D66-raadslid Van Zetten over het beleid  van wethouder Van der Molen "geen wonderen te verwachten. Wij weten dat haar middelen beperkt zijn. Dan kom ik op het probleem dat de fractie van D66 met deze wethouder heeft. Wij willen wel openheid en eerlijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden in haar beleid. Graag verbonden aan duidelijke keuzes en geen rijstebrij van voorstellen met een onduidelijke uitkomst voor iedereen die het betreft. Niet overal zeggen uw vraag staat centraal en wij gaan er iets aan doen, zelfs als dat niet kan. Daar komt teleurstelling van en wantrouwen."

Ouderen geraakt
Van Zetten haalde als voorbeeld de ouderenzorg binnen de WMO aan. "Geen wethouder luistert zo goed naar de mensen als Van der Molen. De mens staat centraal, vooral de kwetsbare mens en de zeer kwetsbare mens. Die gaan ontmoeten, verbinden en meedoen. Meedoen en erbij horen. Wij hebben met z’n allen besloten dat het beter is als mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Daar is de zorg ook op aangepast. Doodeenvoudig omdat het  goedkoper is dan een Verzorgingshuis. Maar sinds kort zijn regels verscherpt, zodat je als 75-jarige uit principe geen voorziening als traplift in huis krijgt, omdat u daar te oud voor bent? Dat het verhuizen wordt of zelf betalen? Wat koopt u dan voor al die mooie woorden?"

Suggestie
Het D66-raadslid had voor de wethouder ook een suggestie. "De mensen in de stad zouden al enorm geholpen zijn met duidelijke voor iedereen bereikbare informatie over mogelijkheden en regels. En voor hulp: snelle beslissingen met inderdaad de mens centraal."