Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2009

Zorg over voortgang uitvoering collegeprogramma

D66 is het oneens met het college van VVD, PvdA en SP dat de uitvoering van het collegeprogramma op koers ligt. "Het college meent dat het goed op koers ligt. Vorig jaar stonden wij niet te juichen bij de prestaties. Maar ook nu blijft de uitvoering  achter bij het beleid." Dat concludeerde de D66-fractie tijdens de behandeling van de Kadernota 2008. Daarnaast zijn de sociaal-liberalen bezorgd over de financiĆ«n en de ambities voor het onderwijs in de stad. Ook op het gebied van inspraak is D66 niet tevreden over de werkwijze van het college.

Te hoge ambities en verwachtingen

D66 constateert dat het het college niet ontbreekt aan goede bedoelingen. Het college doet zijn "best met subsidies en nu weer met een voorstel voor extra geld voor het welzijnswerk. Maar er is een woud aan verwachtingen en instanties met krankzinnige namen springen daar graag op in. Maar waar is het overzicht van die organisaties en de te leveren prestaties?" Bij monde van raadslid Van Zetten waarschuwen de sociaal-liberalen dat het college te hoge verwachtingen bij burgers schept: "D66 is een realistische partij en wij verwachten geen wonderen. We weten ook dat de middelen beperkt zijn. Dus wethouder niet overal zeggen: uw vraag staat centraal en wij gaan er iets aan doen, ook als dat niet kan. Daar komt teleurstelling van en wantrouwen."

Te hoge OZB teruggeven aan de burger.
De financiƫle gezondheid van de stad is een bron van zorg voor de D66-fractie. "De reserves van 11 % zijn veel te klein. In noodgevallen kunnen wij niet veel meer op tafel leggen dan goede bedoelingen." Maar voor D66 is het afwentelen van de tekorten op de burger via de OZB niet de bedoeling. "Op de OZB is dit jaar meer verdiend (3 ton) dan nodig. Wat D66 betreft komt dat ook terug naar de burger." Daarnaast ziet D66 te weinig actie vanuit het college om de huidige geldstromen uit het GroteStedenBeleid na afloop van dit beleid veilig te stellen. De fractie vroeg zich dan ook hardop af welke wethouder zich op dit punt hard heeft gemaakt en welke acties worden ondernomen.

Onderwijs, vrije schoolkeuze bewaken

Voor D66 blijft onderwijs een belangrijk onderwerp. Met name is er zorg voor voldoende Voor- en Vroegschools onderwijs. Daarnaast ziet men problemen rond de vrije schoolkeuze ontstaan. Op dit punt heeft volgens D66 de VVD een steek laten vallen. Van Zetten zei hierover dat "via de huisvesting van scholen de vrije schoolkeuze sinds kort in Haarlem ernstig ingeperkt is. Wat D66 ernstig vindt is dat deze totale ommezwaai van beleid onder onze neus plaats vond,  zonder discussie in de gemeenteraad. Met grote gevolgen voor ouders en kinderen en de naam van Haarlem als voorbeeld van liberaal schoolbeleid." Volgens Van Zetten had de VVD op dit punt het collegebeleid beter moeten bewaken.

Inspraak: college draait burger rad voor de ogen

Van Zetten is ook niet tevreden met de inspraak van burgers op de kadernota. "Burgers mochten recent in een politiek stalletje in de Grote Houtstraat komen zeggen hoe het geld van de kadernota moest worden besteed. Mooi democratisch. Maar het college van PvdA, SP en de VVD wist dondersgoed dat het geld van de jaarrekening, tot de laatste halve ton, al helemaal was dichtgetimmerd. Hoe is het nu met dat stalletje en die burger, is dat niet een toneelstukje? Zo wordt het natuurlijk niks met het dichten van de veel besproken kloof tussen burger en politiek. "