Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2009

Nieuw afdelingsbestuur aan de slag

Ruim 2 weken heeft de Haarlemse afdeling
van D66  een nieuw afdelingsbestuur. Het bestuur bestaat uit 7 mensen
die zeer betrokken zijn om D66 in Haarlem de komende tijd sterk neer te
zetten. Het bestuur ging vandaag aan de slag door zijn eerste vergadering te beleggen.

Verslag van de voorzitter

De eerste vergadering is
achter de rug. De sfeer was goed in deze ploeg die wordt gekenmerkt
door een grote motivatie, betrokkenheid en humor. Dit is een goede
basis om met met elkaar aan de slag te gaan.

In
deze bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de taken die op ons wachten.
We realiseren ons dat we hierbinnen prioriteiten moeten stellen. Dat in
de komende tijd de verkiezingen veel aandacht zullen krijgen zal jullie
niet verbazen. Ook is onze ambitie meer binding met leden onderling
mogelijk te maken. De website speelt hierin een grote rol. Hierover
meer in de komende AAV. De volgende AAV is op 28 januari 2009: we zullen dan met elkaar van gedachten wisselen over de komende Europese verkiezingen.

Mede namens alle bestuursleden van afdeling Haarlem e.o wens ik jou en je naasten mooie feestdagen en voor ons allen:

2009, een topjaar voor D66!

Hans Klaassen

Afdelingsvoorzitter D66 Haarlem e.o