Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2009

Meer aandacht voor achterstand jonge kinderen

"Er moet in Haarlem veel meer aandacht en geld worden besteed aan achterstanden bij jonge kinderen," Dit zei Louise van Zetten tijdens een bijeenkomst van Cafe Mondiaal in Haarlem. Het D66-raadslid zei verder dat ze vindt dat de gemeente Haarlem ook uit de eigen middelen hieraan een bijdrage moet leveren. En niet alleen het geld dat Den Haag hier specifiek voor beschikbaar stelt.

Zorg of geld goed terecht komt

Van Zetten is daarnaast of het geld wel het gewenste effect heeft. "Wij geven een bak geld aan Welzijnsorganisaties en vragen om prestaties. Maar specifieke aandacht voor jonge kinderen met een taalachterstand op peuterspeelzalen? Nauwelijks. Juist in de wijken waar dit het hardst nodig is. Zoals Schalkwijk of Haarlem Noord, daar blijkt welzijnsorganisatie DOCK al maanden niks te doen."

Prestige-projecten

Het sociaal-liberale raadslid merkte tevens op dat de liefde van het stadsbestuur voor prestige gevolgen heeft voor jonge kinderen. "Laten we snel zorgen dat er voor die kinderen goed peuteronderwijs komt. Dat is veel belangrijker dan de prestige-objecten waar de gemeente nu graag zijn geurvlag mee afgeeft."