Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2009

Vraagtekens bij kantoren op Haarlemse sportboulevard

Voor lokale omroep Haarlem105 FM heeft D66 Raadslid Louise van Zetten
aangegeven zich zorgen te maken over de toekomst van de Haarlemse sportboulevard. "Er zijn zorgen over verhuur van het commerciële deel van het Stadion
Center, waarin ook de kleedkamers zitten. Na jaren nog geen huurder
gevonden en dat kost geld."


Complex probleem
Van Zetten beschreef in haar radiocolumn de complexiteit van de situatie. Ze heeft zorg "over een tekort op het Pim Mulier Sportpark van 2,3 miljoen. Er zijn zorgen over de prijsstijgingen in de bouw in het algemeen, sinds 2005 met ca. 30% gestegen. Er
zijn zorgen over de samenwerking met de Provincie. Die provincie zou
Haarlem subsidie geven. Na jaren weten we nog niet of dat geld er wel
komt. En er zijn zorgen over het tempo, 'we kruipen vooruit' sprak een ambtenaar laatst."

Kantoren wel verhuurbaar?
Het D66-raadslid plaatste vraagtekens bij de verhuurbaarheid van de kantoorpanden die gebouwd gaan worden. "Een groot bord langs onze Haarlemse Sportboulevard laat zien dat hier
ook duizenden vierkante meters kantoorruimte gehuurd kunnen worden. Maar
wie gaat op deze plek in deze tijd die 6000 m2 kantoorruimte huren? Zorgen nu ook bij de projectontwikkelaar, want de wereldwijde kredietcrisis gaat echt niet aan Haarlem voorbij." Van Zetten stond tevens stil bij de gevolgen voor de buurt door de komst van de kantoortoren. "Er zijn vragen over toename van verkeer, het parkeren en de (on-)veiligheid."