Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2009

PvdA-wethouder medeverantwoordelijk loting gymnasia

Wethouder Divendal (PvdA) is in de ogen van de D66-raadsfractie in Haarlem medeverantwoordelijk voor de loting van de zogeheten gymnasiumrechten. D66 in de Haarlemse gemeenteraad vindt dat deze loting moet stoppen. Daarnaast willen de sociaal-liberalen dat de gemeente er alles aan doet om te zorgen dat elk kind dat in Haarlem naar het gymnasium wil en daarvoor geschikt is, een plaats krijgt. De fractie diende hiertoe twee moties in.

Wethouder medeverantwoordelijk
D66 is van mening dat wethouder Divendal van Onderwijs weldegelijk verwijten te maken zijn over het ontstaan van de loting. "De wethouder voelt zich niet verantwoordelijk voor de chaos rond de loting, maar onder zijn verantwoordelijkheid zijn wel afspraken gemaakt met schoolbesturen," schrijft de D66-fractie in een toelichting op haar moties.

Zonder overleg beperking keuzevrijheid onderwijs
Het steekt de raadsfractie van D66 ook dat zonder overleg met de gemeenteraad is overgegaan tot een chaotische loting waardoor de keuzevrijheid van school wordt beknot. "Wij hadden keuzevrijheid van scholen, dat was promotie voor Haarlem. Zonder overleg met uw volksvertegenwoordigers is men overgegaan tot een chaotische loting. Wij hoorden vorig jaar de machtigste schoolbestuurder van Haarlem zeggen: 'Het voortgezet onderwijs moet rigoreus op de schop'. Is dit de bedoeling?" vragen de sociaal-liberalen zich af.

Goed onderwijs van belang
In de ingediende motie spreken de D66'ers uit dat de  Nederlandse samenleving  staat te springen om hoog opgeleide mensen. Daarnaast geeft de fractie aan goed onderwijs van economisch belang te vinden. Een belangrijk uitgangspunt in het denken van D66, zowel lokaal, landelijk als Europees.