Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 mei 2014

Nieuw College Haarlem geïnstalleerd.

Dinsdagavond is het nieuwe college voor Haarlem geïnstalleerd.
Fractievoorzitter Maaike Pippel gaf in haar toespraak aan dat ze veel vertrouwen heeft in de coalitieperiode:
“We werken aan een ondernemend, duurzaam, sociaal en financieel gezond Haarlem, omdat wij geloven dat dit kernthema’s zijn voor een vitale stad. Zoals wij in deze gemeenteraad allemaal weten, waren moeilijke keuzes noodzakelijk. (…) D66 kijkt met veel vertrouwen naar deze coalitieperiode. De te nemen maatregelen zijn moeilijk, maar samen als raad, samen met het college, samen met de stad moeten en gaan we het doen!”

De Portefeuilleverdeling:

  • Ewout Cassee (D66); Ruimtelijke Ontwikkeling, Metropoolregio Amsterdam, Vastgoed, Monumenten, Financiën, Planning & Control, Bedrijfsvoering.
  • Jack van der Hoek (D66); Zorg (AWBZ en WMO), Welzijn, Volksgezondheid (inclusief meeuwenoverlast), Cultuur, Dienstverlening, Burgerparticipatie, Dierenwelzijn.
  • Joyce Langnacker (PvdA); Werk, Economische zaken, Sociale Zaken, (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein.
  • Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks); Beheer & Onderhoud, Duurzaamheid, Mobiliteit.
  • Merijn Snoek (CDA); Jeugd (inclusief jeugdzorg), Onderwijs, Sport.

D66 Haarlem wenst het nieuwe team veel succes!