Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 september 2014

D66 maakt zich sterk voor een zorgvuldige bezwaarschriftprocedure

Wanneer inwoners en ondernemers van Haarlem het niet eens zijn met een besluit van de gemeente, dan kunnen zij in veel gevallen een bezwaarschrift daartegen indienen. De wijze waarop de bij de gemeente ingediende bewaarschriften worden behandeld wordt onder meer geregeld in de verordening “Naar een andere behandeling van bezwaarschriften”. Deze verordening is op de raadsvergadering van 11 september jl. door de Haarlemse gemeenteraad vastgesteld.

D66 hecht veel waarde aan een zorgvuldige bezwaarschriftenprocudure. Dat is immers een waarborg voor burgers die in conflict komen met de overheid. Namens D66 heeft raadslid Maarten Rijssenbeek er voor gezorgd dat de verordening voldoende rechtsbescherming biedt. Hiervoor is de verordening op de nodige punten aangepast.

Zo bestond de meerderheid van de commissie die advies uitbrengt over het bezwaar, in het oorspronkelijke concept van de verordening uit ambtenaren. Hierdoor zou het beeld kunnen ontstaan van de slager die zijn eigen vlees keurt. Mede dankzij D66 is dit dan ook aangepast. In de definitieve verordening wordt een onafhankelijk advies uitgebracht door een commissie van personen die niet in dienst zijn van de gemeente. Verder heeft D66 er onder meer voor gezorgd dat de oproeping voor de hoorzitting tijdig geschiedt en dat er een regeling is voor de situatie dat leden uit de adviescommissie tegenstrijdige belangen hebben.

Het uiteindelijke resultaat is een zorgvuldige bezwaarschriftenprocedure waarin de belangen van de inwoners en ondernemers van Haarlem gewaarborgd zijn.