Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 oktober 2014

Verstrekking persoonsgegevens ingeperkt door D66

Raadslid Maarten Rijssenbeek heeft namens D66 Haarlem bijzondere aandacht gevraagd voor de privacy van inwoners van Haarlem. Dit deed hij bij het totstandkomen van de verordening basisregistratie personen 2014.

Op donderdag 28 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de verordening basisregistratie personen 2014. Deze verordening regelt aan wie de gemeente uw gegevens mag verstrekken. De gemeente registreert en onderhoudt namelijk persoonsgegevens van alle inwoners van Haarlem. Het gaat daarbij niet alleen om naam, geboortedatum en adres maar bijvoorbeeld ook om uw burgerservicenummer, of u getrouwd bent (en zo ja, met wie) en of u kinderen hebt. Verstrekking van dergelijke gegevens aan derden is alleen mogelijk voor zover deze derden werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

Rijssenbeek heeft zich sterk uitgesproken over de invulling van de regeling en zich daarbij gericht op de privacy van Haarlemmers. Zo was de oorspronkelijk voorgestelde lijst met derden aan wie verstrekt kon worden, voor D66 veel te uitgebreid. Er stonden bijvoorbeeld ook goede doelenorganisaties op. Bovendien was het maatschappelijke belang op grond waarvan verstrekt zou mogen worden niet gedefinieerd.

Mede dankzij de inspanningen van D66 is de lijst met derden waaraan verstrekt mag worden teruggebracht van bijna 30 tot niet meer dan 10. Bovendien is per organisatie concreet aangegeven aan welk gewichtig maatschappelijk belang getoetst moet worden. D66 is verheugd dat zij op deze wijze een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de bescherming van de privacy van de inwoners van Haarlem.