Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 januari 2016

2015 in 7 resultaten

2015 was een politiek belangrijk jaar. In dit jaar nam de gemeente voor het eerst rijks- en provincietaken over op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze zijn verlopen zonder grote problemen. Ook de thematiek van de groeiende vluchtelingen stroom ging natuurlijk niet aan Haarlem voorbij. Haarlem heeft ook haar verantwoordelijkheid genomen. Daar zijn we trots op. Hier een overzicht van de 7 meest in het oog springende onderwerpen waar de fractie zich in 2015 voor heeft ingezet.

Vluchtelingen
D66 is trots op de verloop van de vluchtelingenopvang in Haarlem. Het opstellen van de Koepel in september voor tijdelijke opvang van 350 vluchtelingen verloopt bijna zonder problemen. Vanaf begin dit jaar stelt de gemeente ook de oude Boerhaavekliniek open voor het opvangen van 450 vluchtelingen.
Nu moet een succesvolle integratie van vluchtelingen plaatsvinden in onze stad. Daarmee wordt al gestart in de asielzoekerscentra en noodopvang. In november is onze motie aangenomen te gaan werken mensenrechtenambassadeurs die de taal en het referentiekader van de vluchtelingen kennen.
We willen de Haarlemmers bedanken voor de velen initiatieven en steun die we zien voor deze groep mensen. Hulde aan alle vrijwillige hulp. En ook het debat rond de vluchtelingen wordt in Haarlem op een kritische maar respectvolle manier gevoerd. Dat zien we graag terug in 2016!

Verlaging woonlasten
De grote gemeenten in Nederland verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,6%. Haarlem is daarop een positieve uitzondering! Onze gemeente realiseert (samen met de gemeente Venlo) de  grootste daling in 2016 met 2% verlaging.

Decentralisatie
Het jaar 2015 was ook het jaar van de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeente. Veel druk stond er op de gemeente en het college, zeker op het gebied van de zorg. D66 moet concluderen dat deze decentralisatie op alle fronten goed is verlopen. Bovendien zijn er gelden beschikbaar gesteld voor innovatie in het sociale domein. Nu is het tijd om van transitie naar transformatie te gaan. Daarvoor liggen de plannen klaar.

Onderwijs
Haarlem groeit sneller als woongemeente dan oorspronkelijk was geschat. Zeker bij starters en jonge gezinnen staat Haarlem hoog op het verlanglijstje. Dit zorgde de afgelopen tijd voor meer druk op de wachtlijsten van onze basisscholen. Begin vorig jaar trok D66 Haarlem aan de bel. In de zomer heeft het college ingestemd met een investering van 30 miljoen euro voor extra basisschoolplaatsen.

Daarnaast is er steun voor de vijfde Vrije School in Haarlem. En in de zomer zijn er van D66 twee moties aangenomen om te kijken naar de mogelijkheden voor de Internationale school en een University College.

Het Haarlemse Huishoudboekje
De coalitie begint dit jaar met het saneren van de Haarlemse schuld. Het huishoudboekje van de gemeente komt elk jaar weer een beetje op orde. De laatste zes jaar is de schuld van Haarlem bijna verdubbeld . Onder leiding van D66 is coalitie in 2015 begonnen met deze trend te breken. Door het instellen van een kasgeldplafond en ook door jaarlijks te gaan aflossen gaat Haarlem serieus werk maken van een gezonde financiële huishouding.

Haarlemse Bankjes
Voor de zomer van dit jaar is de door D66 geïnitieerde motie “Van Haarlems Hout zaagt men Banken” aangenomen door de Haarlemse gemeenteraad. Heel goed dat naar aanleiding van de motie breder wordt gekeken hoe er om wordt gegaan met het kaphout in Haarlem. Wethouder Sikkema heeft aangegeven dat de eerste bank op korte termijn geplaatst kan worden. Ook zal er komend jaar een pilot gestart worden met de duurzame verwerking van het Haarlemse hout.

Nachtnet
Het heeft even geduurd, maar een langgekoesterde wens gaat in 2017 in vervulling. Haarlem wordt onderdeel van het nachtnet en krijgt een extra treinen in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Deze aansluiting maakt het gemakkelijker om gebruik te maken van de vele culturele voorzieningen die de twee buursteden delen. D66 probeert waar mogelijk invloed uit te oefenen om het beste OV voor Haarlem te realiseren en kijkt uit naar deze uitbreiding van de dienstregeling.