Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 januari 2016

Jack van der Hoek nieuwe gedeputeerde voor D66 in Noord-Holland

De Haarlemse wethouder Jack Chr. Van der Hoek (52) wordt door D66 Noord-Holland voorgedragen om de vertrokken Ralph de Vries op te volgen als gedeputeerde duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur.

Ilse Zaal, fractievoorzitter D66 Noord-Holland: “Met Jack hebben we een waardige opvolger gevonden. Jack is een bestuurder met veel kennis en ervaring, die zich in Haarlem meer dan bewezen heeft. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat hij verder inhoud gaat geven aan de voor D66 belangrijke beleidsterreinen.”

Jack van der Hoek: “Ik ben blij met mijn voordracht als gedeputeerde voor D66 en dankbaar voor het vertrouwen van de Statenfractie. Het geeft mij de unieke kans, na in totaal ruim 7,5 jaar wethouderschap, mijn kennis en ervaring voor onze provincie in te zetten. Ik verlaat het Haarlems bestuur met een goed gevoel over de afgelopen jaren en met vele mooie herinneringen. Ik kijk er naar uit om vanaf mijn nieuwe Haarlemse werkplek, op een ander bestuurlijk niveau en met uitdagende portefeuilles, aan de slag te gaan.”

Van der Hoek is sinds april 2010 wethouder en, sinds mei 2014, locoburgemeester van Haarlem. Zijn huidige portefeuilles zijn WMO, welzijn, volksgezondheid, cultuur en vastgoed. Daarvoor was hij wethouder en locoburgemeester van Uitgeest.

De Haarlemse fractie neemt met pijn in haar hart afscheid van Jack van der Hoek.  “Wij zijn er ook trots op dat Jack zijn kwaliteiten als bestuurder kan inzetten voor onze provincie”, aldus de Haarlemse fractievoorzitter Dilia Leitner. Van der Hoek heeft onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed laten verlopen van de overdracht van zorgtaken van Rijk naar de gemeente. Daarnaast heeft hij een paar belangrijke coalitieafspraken uit deze en vorige periode gerealiseerd: de 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen en heeft hij de basis gelegd voor de bouw van een nieuwe Duinwijck badmintonhal.

D66 Haarlem gaat zo snel mogelijk in gesprek met mogelijk opvolgers. De fractie heeft er vertrouwen in op korte termijn een opvolger te kunnen presenteren. Meer informatie over de procedure is vanaf woensdag te vinden op haarlem.d66.nl. Ondertussen zullen de fractie en wethouder van Spijk zich blijven inzetten voor Haarlem.

Op maandag 8 februari zal D66 Noord-Holland een voordracht voor benoeming voorleggen aan Provinciale Staten.