Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 oktober 2016

Power to the Wijkteam: geen woorden, mandaten!

De gemeente krijgt steeds meer taken in het sociaal domein. Om dat goed uit te kunnen voeren, zijn in 2015 Sociale Wijkteams in het leven geroepen. Dat zijn integraal werkende teams in de wijk, dicht bij de mensen, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld maatschappelijke dienstverlening, Wmo, schulddienstverlening en wijkverpleging. Haarlemmers die in de problemen zitten, kunnen een beroep doen op zo’n hulpteam. D66-raadslid Pascal Spijkerman vindt Sociale Wijkteams enorm belangrijk en heeft geregeld dat ze doorzettingsmacht krijgen en een maatwerkbudget voor onorthodoxe oplossingen.

Spijkerman vertelt: “In Haarlem zijn 8 Sociale Wijkteams actief. Zij hebben een cruciale positie bij de decentralisaties. Waar in het verleden allerlei welzijnsorganisaties naast en soms ook langs elkaar werkten, wordt nu gestreefd naar zo min mogelijk schakels en verkokering. Alle professionals zitten in het Wijkteam bij elkaar, dichtbij de Haarlemmers. Daarom kan er echt maatwerk worden geleverd.”

Het gaat goed met de Wijkteams, waardoor het tijd wordt voor de volgende stap. Als je vertrouwen zegt te hebben in deze professionals, moet je ook de daad bij het woord durven voegen. “Gezond boeren verstand is belangrijker dan bureaucratische regels en procedures. Als het Sociale Wijkteam vindt dat iemand in aanmerking moet komen voor een traplift, dan moet dat gewoon geregeld worden. Geen onnodige formulieren, geschuif tussen front- en backoffices en wachttijden. Nee, gewoon doorzettingsmacht en mandaat bij het wijkteam zelf leggen. Dat bevordert de creativiteit en leidt soms ook tot onorthodoxe oplossingen buiten de huidige systematiek om. De afgelopen anderhalf jaar hebben de teams laten zien dat aan te kunnen.”

De motie hierover die D66 samen met de PvdA, het CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Trots en de Actiepartij indiende is deze week door het College omgezet in beleid. Daarom geldt vanaf nu daadwerkelijk: power to the Wijkteam! Of, in plat Rotterdams: geen woorden, mandaten!