Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 mei 2017

Referendum Parkeren op 19 juli

Het staat vast. Op 19 juli 2017 zal er een referendum plaatsenvinden over het raadsbesluit ‘Moderniseren Parkeren’ van 16 december vorig jaar. Dat is de uitkomst van de extra raadsvergadering van 18 april. Sinds het vaststellen van de Parkeervisie in 2011 staan de parkeerplannen dikgedrukt op de agenda van de raad. Hier is uiteindelijk – vijf jaar later – na veel debat, participatie en inspraak het raadsbesluit uit gerold. Over dat besluit mogen de Haarlemmers zich in juli gaan uitspreken. Een lang proces, maar hoe ging – en gaat – dit precies in zijn werk?

Haarlem heeft slechts een keer eerder een referendum gehouden, in 1991. Onderwerp was toen de mogelijke woningbouw in de Verenigde Polders, onderdeel van de groene zoom rond Schalkwijk. Er is toen gekozen voor het groen houden van het buiten stedelijk gebied, ondanks een opkomstpercentage onder de 30%. De woningbouw is niet door gegaan. Ook de afgelopen 26 jaar is er niet getornd aan de groene zoom rond Haarlem en is het groen houden van deze gebieden vastgelegd in meerdere beleidsstukken. Toen, en nog steeds is D66 Haarlem voor het behoud en het beschermen van deze groene zoom.

Het komende referendum gaat over een gecompliceerd raadsbesluit bestaande uit maar liefst negentien maatregelen met betrekking tot het parkeerbeleid. Haarlem mag zich uitspreken over het wel of niet doorvoeren van deze maatregelen. Het is op 19 juli een “voor” of een “tegen”. De spelregels van dit referendum zijn vastgelegd in een referendumverordening uit 2009. Een van de opvallendste punten is dat iedereen vanaf 16 jaar zijn stem uit mag brengen, wat neer komt op meer dan 100.000 stemgerechtigden. Zij ontvangen voor 19 juli een stempas, en een objectieve beschrijving van het raadsbesluit. Het resultaat van het referendum is raadgevend en niet bindend.

D66 is voor het raadsbesluit
D66 is voorstander van de parkeerplannen hoe ze er nu uit zien. Het parkeren in de stad wordt moderner; nieuwe parkeerautomaten met diverse betaalmogelijkheden, betere bebording, kentekenregistratie en het digitaal aanvragen van vergunningen . En de leefbaarheid wordt verbeterd door minder “blik” op straat. De eerste vergunning wordt voor bewoners goedkoper, waar een tweede duurder zal uitvallen. Parkeergarages worden verder opengesteld voor bewoners, waar veel ruimte is. En fraude met bezoekersschijven worden tegengegaan.

Het raadsbesluit met deze plannen is niet eenvoudig tot stand gekomen. Er gingen veel aanpassingen aan te pas gekomen op basis van de inbreng van Haarlemmers tijdens een uitgebreide inspraakperiode. Vervolgens zijn er in samenwerking met coalitie en oppositie een groot aantal moties (wensen) en amendementen (directe tekstuele aanpassingen op het besluit) ingediend en deels aangenomen.

Directe democratie
D66 heeft in 2009 de referendumverordening gesteund en is voorstander van vormen van directe democratie. Het is de indieners van het verzoek gelukt om genoeg handtekeningen te verzamelen. Ondanks de complexiteit van het onderwerp is het voor D66 dan ook logisch dat we dit verzoek honoreren en een referendum mogelijk maken. En nogmaals, D66 heeft ingestemd met het raadsbesluit inclusief de aangenomen amendementen en moties. Wat ons betreft wordt het 19 juli dus een “voor”.

En daarin stond D66 echt niet alleen, het raadsbesluit is eind vorig jaar gesteund door een ruime meerderheid van partijen, zowel uit de coalitie als de oppositie. Wij kijken dan ook met vertrouwen uit naar het referendum, wetende dat er in Haarlem veel draagvlak bestaat om het parkeren eerlijker en effectiever te regelen en daarmee de leefbaarheid op straat te vergroten.

De komende maanden zal er campagne gevoerd worden door zowel voor- als tegenstanders van het raadsbesluit. Er is, conform de verordening, ook subsidie beschikbaar gesteld om campagne te voeren. Hier is gekozen voor een verdeling tussen de verschillende standpunten, zowel voor, tegen als neutraal. Ook D66 zal Haarlemmers in het algemeen en de leden in het bijzonder blijven informeren over haar standpunt. We kijken uit naar het tweede referendum van Haarlem, 26 jaar na het eerste.