Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juli 2017

Woensdag Haarlems referendum: STEM VÓÓR

Alle Haarlemmers van 16 jaar en ouder hebben een stempas ontvangen en kunnen komende woensdag stemmen, voor of tegen modernisering parkeren. Voor iedereen die gemeentepolitiek niet volgen, het Haarlems Dagblad niet lezen en gewoon willen weten wat er nou eigenlijk verandert, een korte toelichting en stemadvies.

Haarlem heeft in het centrum en de wijken er direct om heen een simpel probleem, er zijn wel erg veel auto’s. Er is voldoende ruimte om van elke huishouden een auto te parkeren en bezoek te ontvangen. Bij een tweede auto wordt het al lastiger, al past dat ook nog redelijk. Problematisch wordt het als blijkt dat er ongeveer 3000 (tweede) auto’s staan die geen vergunning hebben en de bezoekersschijf gebruiken om hun auto wel voor de deur te zetten. Gevolg is veel zoekverkeer, verplaatsing van het parkeerprobleem naar andere wijken en ergernis over het vele blik voor de deur.

Gaat dit plan dat dan allemaal oplossen? Nee, helaas, het hebben van één of twee auto’s is voor veel huishoudens nog steeds noodzaak, we werken nou eenmaal veelal buiten de stad en hechten aan de onze vrijheid op wielen. Ik ook, al staat mijn auto meer stil dan niet. Dit plan is ook niet anti-auto, in tegendeel. En er verdwijnen niet ineens auto’s, ook de komende jaren wordt verdere groei van Haarlem en daarmee het aantal auto’s verwacht.

19 maatregelen maken samen raadsbesluit moderniseren parkeren. In het kort, wat gaat we doen? We maken de eerste autovergunning goedkoper, de tweede duurder. We maken parkeergarages in en rond het centrum deels beschikbaar voor bewoners, 450 auto’s structureel van straat. We verbeteren bebording voor bezoekers en voeren betaald parkeren in op zondag, gelijk aan de winkeltijden. We maken de bezoekersschijf digitaal als er goed genoeg middel voorhanden is en zorgen dat handhaving beter georganiseerd wordt. Kortom, we zetten ook in parkeerbeleid de stap naar de 21ste eeuw en passen regels aan waar de omstandigheden veranderd zijn.

Waarom dan zoveel weerstand en zelfs een referendum? Omdat we 19 maatregelen in één keer nemen zit hier altijd iets tussen wat individueel minder goed uit pakt. Zelfs de aanvragers van het referendum geven aan eigenlijk slechts 2 of 3 maatregelen niet te zien zitten. Parkeren blijkt altijd een gevoelig onderwerp, daar staat Haarlem niet alleen in. Ook nemen de inkomsten toe, daar waar er veel gebruik van parkeren gemaakt wordt moet er meer worden betaald. Belangrijk, een bewoner van Haarlem met één auto en normaal gebruik van de bezoekersrechten is substantieel goedkoper uit!

Afsluitend, deze maatregelen zijn niet perfect. Ze zijn wel een stap in de goede richting, de komende jaren moeten we als raad strak toezien op de effecten en bijsturen waar nodig. Iets waar ik mij na de verkiezingen van maart 2018 ook graag voor inzet, maar daarover later meer.

Dit besluit wordt ondersteund door 29 van de 39 Haarlemse raadsleden, door wijkraden uit de wijken waar dit plan over gaat, door ondernemersverenigingen en de horeca. Stemadvies woensdag is dus zonder twijfel JA! Haarlem verdient een moderner parkeerbeleid, help jij mee?