Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 september 2017

D66 Haarlem stelt verkiezingsprogramma vast

De afdeling van D66 Haarlem heeft woensdagavond 20 september een klap gegeven op het verkiezingsprogramma. D66 Haarlem zal komende verkiezingen staan voor goede schoolvoorzieningen, een groene stad,  ruimte voor cultuur en voldoende woongebied voor een groeiende bevolking. Dit zal de kern worden van D66 Haarlem. In het programma staat de Haarlemmer centraal. Een duurzaam stad waar gewoond en gewerkt wordt met ruimte om te ondernemen. 

De leden van D66 Haarlem hebben op de afdelingsvergadering het programma besproken en  50 amendementen behandeld. Het overgrote deel van de amendementen is door de leden aangenomen. Als de eindredactie van de programmacommissie de aanpassingen heeft verwerkt kunnen wij het partijprogramma van D66 Haarlem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 presenteren.

Programmacommissie
Er is door de programmacommissie de afgelopen maanden hard gewerkt en geschreven aan het programma. Verschillende schrijvers van buiten de fractie en het bestuur zijn begonnen met het schrijven van losse paragrafen, waarbij veel leden met hun expertise hebben bijgedragen. Hier vloeide uiteindelijk een eerste concept uit door de eindredactie.

Omdat wij als D66 onze koers volledig democratisch bepalen mochten alle leden nog aanpassingen insturen op het laatste concept. Deze amendementen zijn woensdagavond in de ledenvergadering besproken en over gestemd. Van alle 50 amendementen zijn veertig ongewijzigd aangenomen, tien zijn na een aanpassingen overgenomen en één is verworpen.

Kandidaten GR2018
De volgende stap richting de gemeenteraadsverkiezingenverkiezingen is het opstellen van de kandidatenlijst. De D66 Haarlem leden hebben tot uiterlijk vrijdag 29 september zich te kandideren. Hierna volgen gesprekken tussen alle kandidaten en een stemadviescommissie. Deze commissie stelt een conceptlijst samen. Op 13 november presenteren de kandidaten zich aan de leden. Die stemmen vervolgens over de definitieve lijstvolgorde van D66 Haarlem.

We gaan nog een paar democratische processen door, maar naar verwachting kunnen we begin december laten weten met welke kandidatenlijst wij de gemeenteraadsverkiezingen in gaan.