Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 november 2017

Pilot is aangenomen; uitstalverbod Zijlstraat en Cronjéstraat opgeheven

De motie van D66 Haarlem om een pilot te starten voor het uitbreiden van het uitstallingenbeleid is donderdag aangenomen in de gemeenteraad. Het college had in een brief aan de raad aangegeven de pilot te willen annuleren, maar gaat dus toch door. De motie roept op tot een duidelijke en toegankelijke pilot in in de Cronjéstraat en de Zijlstraat, met een lage drempel voor de Haarlemse ondernemers.

De komende zes maanden wordt het verbod op uitstallen in de Cronjéstraat en de Zijlstraat opgeheven. Een uitstalling kan zijn een reclamebord op de stoep, groenten en fruit of een mand met kleding. Binnen de regels in de verordening mogen ondernemers in Haarlem gebruikmaken van uitstallingen. Er zijn twintig straten waar een algeheel uitstalverbod geldt. Daar zijn deze twee straten nu nog onderdeel van.

“Wij vragen om een pilot in de Zijlstraat én de Cronjéstraat met minimale regels en een duidelijke doelstelling. Want uitstallingenbeleid in Haarlem verdient een duidelijke en toegankelijke pilot.”, zo pleitte raadslid Misja de Groot.

De huidige opzet van de pilot kon niet op veel input rekenen van ondernemers, daarom wilde het college de pilot annuleren. D66 Haarlem vindt dat niet de ondernemers, maar de gemeente het plan van aanpak moeten leveren. Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen of ze gebruik maken van de ruimte die binnen de regels geboden wordt.

D66 is blij dat de Cronjéstraat en de Zijlstraat een uitzondering krijgen op het uitstalverbod. Na de zes maanden kijkt de commissie ontwikkeling of deze succesvol is verlopen naar aanleiding van de ervaringen van de ondernemers en de gemeente.