Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 november 2017

Vragen aan college over funderingsproblemen Rozenprieel

Deze zomer constateerde woningbouwvereniging Ymere funderingsproblemen in het Rozenprieel. Daarop stuurde de gemeente een kaart naar Haarlemse makelaars waarop was gemarkeerd welke panden in de Haarlemse wijk mogelijk zouden zijn aangetast door houtrot. D66 stelt vragen over de rechtmatigheid daarvan.

Menig Haarlemmer is bekend met houtrot in verschillende wijken van onze stad. Het Rozenprieel kampt al sinds de jaren ’90 met funderingsproblemen, waardoor huizeneigenaren al decennia bezig zijn met herstel en opknappen.

Deze zomer kwamen weer funderingsproblemen aan het licht door onderzoek van woningbouwvereniging Ymere. Op basis van visueel en archief onderzoek, lijkt (nog steeds) een aanzienlijk deel van de huizen in het Rozenprieel last te hebben van houtrot. En als dat klopt, dan moet dat worden aangepakt. Huizeneigenaren worden nu ondersteund om dat per huis te laten onderzoeken.

Ook bekijkt de gemeente nu – mede op verzoek van D66 – of Haarlem zich kan aansluiten bij een landelijk fonds dat huizeneigenaren financieel ondersteunt, die daarvoor onvoldoende draagkrachtig zijn. In tegenstelling tot panden in andere wijken, staat een aantal van de huizen in het Rozenprieel nu onder water. Huizeneigenaren die hun fundering willen laten herstellen, kunnen daardoor geen gebruik maken van hun overwaarde of een extra hypotheek afsluiten bij hun bank. Begin december verwachten we daarvan een terugkoppeling door het college.

Waarover D66 het college bevraagd, is of de gemeente heeft geïntervenieerd op de huizenmarkt en de waarde van de huizen in het Rozenprieel, door proactief een kaart naar Haarlemse makelaars te sturen. Op deze kaart staan panden aangemerkt met mógelijke funderingsproblemen. Op een tweede kaart, die is opgesteld op basis van archiefonderzoek staan weer andere huizen aangemerkt. Ook deze kaart is openbaar gemaakt. Maar ook van de tweede kaart stelt de gemeente dat nog niet is vastgesteld of de aangemerkte panden daadwerkelijk last hebben van houtrot en zo ja, in welke mate. Dat moet eerst per pand worden onderzocht.

Kortom: D66 wil snel opheldering over het delen van dergelijke kaarten met makelaars en stelt daarom nog deze week artikel 38 vragen aan het college.