Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 februari 2018

Misja de Groot in extra raadsvergadering over De Dreef

Donderdagavond vond een extra raadsvergadering plaats over de Dreef. Dit om aantal moties te behandelen om de herinrichting van deze locatie op te schorten. D66 heeft de moties niet gesteund en de moties hebben ook geen meerderheid behaald. Onderstaand mijn stemverklaring:

Even ter herinnering, we begonnen dit ontwerp met het opknappen van het Schelpenpad. Omdat we daar liever geen fietspad overheen willen hebben -niet zo handig met spelende kinderen – kozen we voor een fietspad aan de andere zijde van de bomenrij. Dit had consequenties voor de rijbaan, die we toen ook meegenomen hebben in de plannen.

Uiteraard neemt D66 de bezwaren serieus, we hebben hier in de fractie goed over gesproken. Waarbij met name de versmalling en de keuze van bestrating benoemd zijn.
We hebben na zorgvuldige afweging gekozen voor een smalle rijbaan, die gemakkelijk over te steken is, inclusief zebrapad en klaar-overs op de drukke momenten. We hebben gekozen voor een breed schelpenpad, meer ruimte voor fietsers en groen en lange lijnen om dit te accenturen. En we kiezen voor de bestrating die zorgt voor veel minder geluid en trillingen. Recent is er ook veel gesproken over het aanbrengen van streetprint. Dit kan wat ons betreft een welkome aanvulling zijn en er zijn, onder andere in Heemstede, mooie voorbeelden van.

Niets minder dan alles op alles wordt nu gezet om de 4 weken uitvoering die voor ons liggen goed te laten verlopen. D66 steunt vanavond geen van de moties en draagt het college op om bij de uitvoering niets aan het toeval over te laten.