Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juni 2018

Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ voor D66 Haarlem

Op 1 juni ondertekende D66 samen met de onderhandelaars van GroenLinks, PvdA & CDA het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ op deDAKKAS. Dezelfde plek als waar anderhalve maand eerder de eerste gesprekken startten. Wat is bereikt voor D66? En wat hebben we ingeleverd? We zetten het even op een rijtje.

D66 Haarlem ging de verkiezingen in met drie hoofdthema’s; goed onderwijs, goed wonen & goed klimaat. We zijn trots dat we op die punten echt sterke punten hebben binnen gesleept.

Goed onderwijs

Er wordt komende jaren 27 miljoen aan investeringen gedaan in het onderwijs; de grootste tot dusver in Haarlem. Op deze manier houden we de klassen klein en het aantal lokalen op peil. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Het plan dat in de afgelopen periode is gemaakt voor voldoende en toekomstbestendige scholen, gaan we nu uitvoeren.

Goed wonen

D66 wilt bouwen en het groen behouden. In het bouw-hoofdstuk van het kersverse akkoord was D66 motie “voorzieningen voor de toekomst” het leidende principe. Dit houdt in dat de voorzieningen meegroeien met de groei van Haarlem. De coalitie gaat voor duurzame woningbouw, waar kwaliteit voorop staat en we het Haarlems groen koesteren.

Goed klimaat

Klimaat & Duurzaamheid staan heel dikgedrukt in het akkoord. Deze coalitie gaat voor een groen Haarlem. Zo wordt er geïnvesteerd in bomen, het warmtenet en burgerinitiatieven. Stimuleren van de fiets staat ook hoog in het vaandel. Er is 6 miljoen vrijgemaakt voor fietsparkeren in de stad en wordt er ingezet op bereikbaarheid met het OV.

Investeren in een groeiende stad

Een groeiende stad heeft investeringen nodig. Bij het bepalen van de investeringen zijn we uitgegaan van de broodnodige investeringen die Haarlem nodig heeft. Dit betekent wel dat de schuldquote oploopt tot maximaal 120%. Er ligt er nu een pakket aan maatregelen en investeringen die allemaal te maken hebben met de groei van de stad, in lijn met de D66-motie “voorzieningen voor de toekomst”.

Fractievoorzitter Dilia Leitner: “In onze groeiende stad maken we fors geld vrij voor scholen, sport en groen. In ons akkoord ‘Duurzaam doen’ investeren we in de toekomst en toekomstbestendigheid van Haarlem.”

Wat hebben we nog meer behaald?
-We lossen nog steeds af op de schuld
-De OZB stijgt niet meer dan inflatie
-We breiden de handhavingscapaciteit uit
-Er komt een kwaliteitsimpuls voor lopen en fietsers
-We behouden de extra nachttrein van en naar Amsterdam
-Er komt een fonds voor onderzoeksjournalistiek
-Haarlem richt een nieuw participatiefonds op

Klik hier voor het complete akkoord ‘Duurzaam Doen’ van D66, GroenLinks, PvdA & CDA.