Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 augustus 2018

Voeg Haarlem toe aan Vervoerregio Amsterdam

D66 Amsterdam staat positief tegenover de wens van de Haarlemse gemeenteraad om aan te sluiten bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Mede op aangeven van D66 Haarlem worden er stappen gezet op toe te treden. Amsterdams D66-raadslid Jan-Bert Vroege: “Het is echt een goede zaak dat Haarlem zich bij de VRA wilt voegen. Een win-win situatie die samenwerking met de regio op het gebied van openbaar vervoer een stuk makkelijker maakt.”

VRA
De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten waarin in gemeenschappelijkheid verkeer –en vervoersvraagstukken worden behandeld. De rol van de VRA is belangrijk, omdat verschillende uitdagingen beter op regionaal dan op gemeentelijk niveau aangepakt kunnen worden. D66-Raadslid in Haarlem Bas van Leeuwen: “Het zou echt een hele goede stap zijn om deel te nemen aan dit samenwerkingsverband. Haarlem en Zuid Kennemerland zijn zeer nauw verbonden met Amsterdam. Deze stap is noodzakelijk om van het OV een goed, aantrekkelijk en volwaardig alternatief te maken.”

Haarlem in Vervoering
Eind mei van dit jaar vroegen de Haarlemse partijen D66, JouwHaarlem, GroenLinks, Actie Partij en TROTS Haarlem het college stappen te ondernemen om samen met de gemeentes van Zuid-Kennemerland toe te treden tot de VRA. Haarlem en haar omliggende buren Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Zandvoort werken al samen om voor een betere bereikbaarheid.

Buitenspel
Om ervoor te zorgen dat Haarlem zich bij de VRA kan voegen heeft Jan-Bert Vroege vragen gesteld aan het Dagelijkse Bestuur van de VRA. Vroege: “Ik wil graag weten of er obstakels zijn voor de toelating van Haarlem en of de VRA ook zo enthousiast is over dit plan. Op dit moment regelt de provincie het openbaar vervoer in Haarlem en omgeving, in tegenstelling tot de Amsterdamse vervoerregio waar alle deelnemende 15 gemeenten een stem hebben. Zoals het nu georganiseerd is staat Haarlem buitenspel als het gaat om het Openbaar Vervoer.” Op dit moment lopen al veel lijnen in het openbare vervoer van Haarlem naar Amsterdam. Bijvoorbeeld lijn 300 die van Zuidoost via Schiphol naar het station van Haarlem rijdt.