Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 september 2018

D66 niet blij met gewijzigd plan Spaarne Gasthuis Schalkwijk

Afgelopen donderdag is in de commissie Ontwikkeling een kleine meerderheid ontstaan voor het gewijzigde plan voor Spaarne Gasthuis Schalkwijk. D66 Haarlem heeft zich tegen deze wijziging uitgesproken. In het nieuwe besluit is het percentage sociale huurwoningen opgekrikt naar 40%, maar is de eis voor ondergronds parkeren losgelaten. Bovendien krimpt het aantal te realiseren woningen voor dit plan met 150 woningen. 

“Voor ons ligt een nieuw masterplan, met inderdaad 40% sociale woningen. Maar 40% waarvan? Om een parkeergarage boven de grond kwijt te kunnen daalt het aantal woningen van 350 naar 200, dus levert dit per saldo 30 extra sociale woningen op. Maar wel 150 woningen minder voor de stad Haarlem.” aldus raadslid Misja de Groot.

“Er was eens, nog niet zo lang geleden, een masterplan met een gewenst nieuw ziekenhuis, 350 woningen, een sociale component passend bij de buurt en een ondergrondse parkeeroplossing waar dat nu op het maaiveld is.”

Oud D66-wethouder Jeroen van Spijk had al overeenstemming bereikt voor een nieuw ziekenhuis, met daarnaast zo’n 350 woningen, waarvan 15% sociaal en een ondergrondse parkeerkelder. D66 had dat plan graag gerealiseerd zien worden. Haarlem heeft op meerdere prijsklassen een woningtekort en een bezuiniging van 150 woningen is wat D66 te hoog. Daarnaast komt een bovengrondse parkeergelegenheid de kwaliteit van de Boerhaavewijk niet ten goede. Een wijk waar we in Haarlem juist zo goed op weg waren een kwaliteitsimpuls te geven.

De commissie heeft met de kleinst mogelijke meerderheid (GL, PvdA, OPH, SP,ActiePartij) toch gekozen voor 40% sociale huurwoningen, een ambitie uit het coalitieakkoord. Maar in datzelfde akkoord hebben we afgesproken komende jaren voor 10.000 woningen te zorgen.

Misschien zei schaduwraadslid Johan Slik van de ChristenUnie het misschien wel het best; “In percentages kun je niet wonen, het gaat op concrete aantallen.”