Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 november 2018

De amendementen en moties van de begroting; dit steunde wij

Deze week behandelt de gemeenteraad van Haarlem de begroting voor de komende 5 jaar. De begroting is de uitwerking van de Kadernota die de raad in juli 2018 vastgesteld heeft. Er is dit jaar dan ook gekozen voor een kortere behandeling van twee in plaats van drie avonden. Alsnog behandelen we naast de begroting ruim 70 amendementen en moties.

D66 steunt er hier een aantal van, kort een overzicht:

D66 steunt een motie die oproept om meer werk te maken van project Steenbreek, waarbij we streven naar minder bestrating van gemeentegrond.

D66 steunt een motie om snel werk te maken van extra P&R ruimte naast Station Spaarnwoude.

D66 steunt een motie die vraagt om goed eigenaarschap van gemeentelijke monumenten, zoals Joods erfgoed.

D66 steunt een motie die oproept om via een helder stappenplan (spoorboekje) in kaart te brengen op welke wijze we investeren in het realiseren van de duurzaamheidsambities.

D66 steunt een motie om het college op te roepen waar mogelijk medewerkers vast in dienst te nemen en daarmee de flexibele schil te verkleinen.

D66 steunt een aantal moties om in kaart te brengen welke instrumenten bruikbaar zijn om grip te krijgen op de woningmarkt en prijsopdrijving door beleggers te voorkomen.

D66 steunt de motie om het college op te dragen werk te maken van een leesbare en toegankelijke begroting.

Naast deze moties hebben we van het college een aantal toezeggingen gevraagd en gekregen. Zo gaat de wethouder ook gedurende de looptijd van de huidige OV-concessie (de afspraken in de regio over welke bussen, hoe vaak en op welke route rijden) in gesprek te gaan over mogelijk bijsturing op basis van daadwerkelijk gebruik. Wethouder Sikkema zegde toe mee te willen doen aan de Green Deal autodelen. De Green Deal is een publiek-private samenwerking met als doel auto delen te versnellen door samenwerking.

Als laatste maken wij ons zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot de Jeugdzorg. De tekorten zijn inmiddels 4,5 mln per jaar structureel. Terwijl er nog meer geld nodig is om wachtlijsten weg te werken. Gemeenten gaan hierover in gesprek met het rijk en wij houden de ontwikkeling nauwlettend in de gaten.