Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 januari 2019

Terugblik 2018; de top 10 van D66 Haarlem

Het jaar 2019 is van start gegaan. Maar toch willen we nog even terugblikken op het verkiezingsjaar 2018. Een druk jaar waarin D66 Haarlem mooie resultaten heeft kunnen bereiken. We zetten de 10 belangrijkste en mooiste van 2018 voor u op een rij

 1. Deelname in de Haarlemse coalitie;
  D66 neemt deel in coalitie met GroenLinks, PvdA, en CDA. Onze wethouder Jur Botter krijgt daarbij de portefeuille Jeugd en Onderwijs, Nieuwe Democratie, Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Vastgoed.
 2. Alleen noodzakelijke investeringen
  Bijna 80 miljoen extra investeren is noodzakelijk voor een groeiende stad. Voor goede voorzieningen zoals de bibliotheek, scholen, sport, mobiliteit en investeringen in duurzaamheid is geld vrij gemaakt.

 3. Winkelsluitingstijden op zondag verruimd;
  De Haarlemse winkels mogen vanaf zondag 2 december open vanaf 10.00 tot 20.00. Naast supermarkten maakten ook kleine ondernemers direct gebruik van deze ruimte in de decembermaand.

 4. Uitbreiding autoluw gebied;
  Met het besluit tot uitbreiding van het autoluw gebied in de binnenstad komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en bewoners.

 5. Kaders wonen vastgesteld;
  Niet langer worden ontwikkelplannen op het laatst aangepast, met heldere kaders scheppen we duidelijkheid voor ontwikkelaars en eigenaren. En zorgen we voor veel, maar niet teveel, nieuwe woningen geschikt voor de gemiddelde portemonnee.

 6. Meer handhaving
  De regels zoals vastgelegd in een fors herziene APV verdienen voldoende handhaving. Met extra capaciteit houden we afspraken relevant en worden noodzakelijke regels goed gehandhaafd.

 7. Kermis
  De Haarlemse kermis geniet een groot draagvlak en veel trouwe bezoekers. Veiligheid mag nooit in het geding zijn. D66 heeft er mede voor gezorgd voor een aanpassing in de opstelling die juist de bewoners van de Zaanenlaan tegemoet komt.
 8. Gemoderniseerd parkeerbeleid
  Start van het gemoderniseerde parkeerbeleid: doel is betere verdeling van de openbare ruimte: meer ruimte voor fietser, voetganger en spelende kinderen en/of senioren.
 9. Initiatiefvoorstel D66 & VVD Kinderen in de opvang:
  Voorstel voor betere hulp aan kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang.

 10. Minder Haarlemmers in de bijstand
  De afgelopen jaren is te weinig persoonlijke aandacht uitgegaan naar Haarlemmers in de bijstand om hen te spreken en mogelijk naar werk te begeleiden. D66 heeft zich daarom de afgelopen periode hard ingezet voor extra geld en fte’s bij de gemeente. Dit heeft nu al tot mooie resultaten geleid en daar pakken we op door.

 

 

Maar naast deze top tien hebben we ook krediet vrijgegeven voor uitbreiding en renovatie van de Molenwiek Dalton, wordt er doorgewerkt aan het groot onderhoud aan en de renovatie van het Schoterbos, maakt de gemeente werk van de hoognodige extra parkeervoorziening in Spaarndam West (Kerklaan), bereidt de gemeente de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk voor en komt er een snelfietsroute tussen Velsen en Haarlem en blijft het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

Volgende week begint het politieke jaar 2019. We gaan ook dit jaar voor een duurzaam en gezond Haarlem.