Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 januari 2019

Bomen in Schalkwijk

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad 2.380.000 krediet vrijgemaakt voor bomen in Schalkwijk. Het burgeradvies en het Plan van Aanpak liggen nu op tafel. Voor het uitwerken van de plannen wordt een pilot voorbereid met burgerparticipatie bij herplantlocaties in het plantseizoen. Het doel is een duurzaam en gevarieerd bomenbestand in Schalkwijk.

D66 is blij met nieuwe vorm van participatie rond het bomenplan in Schalkwijk. In mei 2017 is op initiatief van D66 en PvdA door middel van loting een honderdtal Schalkwijkse bewoners gaan nadenken over het bomenbeleid in Schalkwijk. Vorige maand heeft deze ‘Schalkwijk 100’ haar zienswijze gedeeld met de commissie Beheer in de vorm van een burgeradvies. Het advies is hier te lezen.

Wat D66 betreft mag participatie per loting vaker plaatsvinden en ook op meerdere onderwerpen. De Haarlemmer wordt gehoord en meegenomen in de besluitvorming en niet pas als er al een besluit is genomen. Wij hopen dat de pilot met burgerparticipatie bij de herplantlocaties een succes wordt.

Op basis van de analyse van het bomenbestand uit 2016 en een burgeradvies is een programma van eisen voor het vervangen en verbeteren van bomen gemaakt. Het plan wordt uitgevoerd over een periode van 10 jaar.

Volgend jaar begint de uitvoering. Bomen die overlast geven of hoog risico op afbrekende takken hebben krijgen voorrang. Ook hier worden de directe bewoners gevraagd mee te denken.