Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

Parkeernorm; you can’t win them all

Afgelopen raadsvergadering stemde de fractie tegen een verlaging van de parkeernormen in Haarlem. D66 Haarlem is absoluut voorstander van slimme mobiliteit, deelconcepten en beter openbaar vervoer. Tegelijkertijd is er geen overschot aan parkeerruimte in de stad.

We vragen ons zeer af of de theorie hier wel zo goed werkt in de praktijk. Met een verlaging ontstaat een
groter risico op meer auto’s en meer parkeerdruk in onze bestaande wijken. D66 had liever
meer ruimte behouden om samen met ontwikkelaars parkeren bij nieuwbouw goed te regelen.

Helaas onderstrepen de partijen GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SP deze risico’s niet. De verlaging van de norm is aangenomen met een meerderheid van 20 versus 17.