Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 maart 2019

Meryem Cimen; D66 stemt in met investering in sportvelden, Maar…

“We hebben te maken met een groeiend aantal inwoners in Haarlem en relatief weinig groen. Haarlem is een versteende stad. Maar Haarlemmers willen wel graag kunnen sporten, zowel binnen als buiten. Dat moet ook kunnen wat D66 betreft! 

Sporten is namelijk niet alleen goed voor de gezondheid, het zorgt ook voor sociale cohesie en is gewoon gezellig. Dat blijkt ook wel, want de sportverenigingen groeien gestaag door en lopen nu vast, omdat er niet genoeg speelruimte is en hun sportvelden toe zijn aan onderhoud of vervanging. Daarbij zijn er tal van initiatieven georganiseerd door sportverenigingen om sporten inclusiever te maken. Iedereen moet kunnen meedoen! Alleen hebben we in Haarlem te maken met een beperkt aantal plekken waar dat kan en is de speelintensiteit daardoor hoog en zal dat in de toekomst zo blijven.

Voorzitter, D66 stemt in met het verlenen van het krediet voor dit totaalpakket aan investeringen.

Maar! En dat is een hele grote maar voorzitter. D66 is van mening dat deze discussie veel te laat is gevoerd in de commissie en vanavond in de raad. Wat ons betreft geen prettige gang van zaken. Want als we nu niet instemmen met dit pakket aan maatregelen, betekent dat dat er niet meer op tijd kan worden gestart met werkzaamheden en is 2019 een verloren jaar. Dat is zonde! Want er zijn afspraken gemaakt met partners in de stad. En D66 wil al deze sportverenigingen en sportende Haarlemmers dan ook niet in de kou laten staan.

De wethouder weet natuurlijk op welk onderdeel van de discussie ik doel. Want in de commissie van 2 weken geleden ging het vooral om de ombouw van natuurlijke grasvelden naar kunstgrasvelden. En dan in het bijzonder het gebruik van rubbergranulaat. D66 ziet zeker de risico’s voor het milieu en de biodiversiteit, net als onze collega’s van Trots die hier al heel lang op wijzen, en onze keuze vanavond is ook niet simpel gemaakt. 

Er worden nu wel gelukkig extra maatregelen genomen door het college om de verspreiding van rubbergranulaat in bermwater zoveel als mogelijk tegen te gaan. In lijn met de aanbevelingen van het RIVM.

Alle partijen in de raad zijn op zoek naar het beste alternatief met de informatie die we nu tot onze beschikking hebben en maken daarbij een belangenafweging. Ook wij doen dat. Dat gezegd hebbende, moet de wethouder moet nu wel echt aan de bak met milieuvriendelijkere alternatieven. Zie ook oproep in de brief van het Schoter. Tijdens de commissie heeft de wethouder toegezegd bij de KNVB aan te kloppen om de pilots met non infill te volgenEn daarnaast om breder te kijken naar andere alternatieven. Door de collega’s van de Actiepartij is er geopperd om te denken aan supergras.

D66 wil deze alternatieven dan ook graag terugzien in een volgende matrix. En mijn fractie verwacht in het vervolg eerder te worden meegenomen door de wethouder als we het gaan hebben over investeringen in 2020 en verder.”