Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 juni 2019

Raadslid Misja de Groot over woningbouw; verkoop van het Deliterrein

Dertien partijen kent de Haarlemse gemeenteraad. Soms zijn we het unaniem eens, vaker zijn we verdeeld. Soms splits een onderwerp de coalitie (GL/PvdA/D66/CDA), zo ook woensdagavond. Onderwerp van gesprek; de verkoop van het Deliterrein in Haarlem-Noord.

Precies een jaar geleden lag er een verkoopovereenkomst klaar. Het project Schoterkwartier was uitgewerkt, totaal 131 woningen, waarvan 40 goedkope/sociale koop (onder de 2 ton). Alles was uitgewerkt, het hele proces doorlopen. PvdA en SP dienden een motie in met de oproep het plan terug te nemen en alsnog 30% sociale huur toe te voegen. Ondanks de waarschuwing van de wethouder dat dit veel geld gaat kosten wordt de motie met de krapst mogelijk meerderheid toch aangenomen. Geen verkoop, plan terug de naar de onderhandelingstafel.

Duur geworden
Gisteren lag opnieuw een verkoopovereenkomst voor. Nu 142 woningen (+11), waarvan 50 sociale huurwoningen. Motie uitgevoerd dus, tot tevredenheid van de indieners. Wel een beetje duur geworden, want tussen de opbrengst een jaar geleden en de opbrengst nu zit nogal een verschil. Hoe groot precies houden jullie van me tegoed, tot de koop definitief gesloten is zijn de stukken geheim. Maar dat het verschil miljoenen euro’s groot is is al verschillende keren benoemd.

Vanuit de linkse partijen GL, PvdA en SP bijna juichende reacties. Elke sociale huurwoning erbij is een overwinning, zeker aan de westkant van de stad. De redenatie is dat sociale huur altijd al in het project had gemoeten en de opbrengst van een jaar geleden dus nooit realistisch was. En dat het doel van de gemeente bij grondverkopen geen winst, maar het behalen van maatschappelijke doelen moet zijn.

Die visie wordt niet gedeeld door D66, CDA en de VVD. Een jaar geleden lag er een goed plan met woningen die net zo hard nodig zijn. Door zo laat in het proces de woningmix om te gooien is de sociale huur veel duurder betaald dan nodig is. Minder opbrengsten voor de gemeente kost de Haarlemmer geld. Winst maken is geen doel op zich, maar de wijziging door de motie draagt niet evident meer bij aan maatschappelijk doelen. Kortom, te weinig effect tegen een veel te hoge prijs.

Dit woningbouwdossier maakt mijn inziens het verschil tussen verschillende partijen glashelder, ook binnen de coalitie. PvdA en GroenLinks willen kosten wat het kost (letterlijk) laten zien deze periode sociale huurwoningen toe te voegen. D66 en CDA hebben ook oog voor alle andere woningzoekenden, waar de vraag net zo nijpend is. En willen niet dat de gemeente de rekening oppakt door er grote bergen gemeenschapsgeld tegen aan te gooien.

Deze discussie voeren we niet voor het eerst en niet voor het laatst. Relevant is dat GroenLinks/PvdA/SP 17 zetels en D66/CDA/VVD 13 zetels in de Haarlemse raad hebben. Geen van beide een meerderheid en dus afhankelijke van kleine (lokale) partijen. Dat belooft nog wat voor de komende jaren…