Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 juni 2019

Jaarrekening 2018

Dit is de 4 e jaarrekening die ik als fractie voorzitter met jullie mag bespreken. Ik wil een aantal verbazingen en leermomenten van mij de afgelopen jaren met jullie delen. De financiën van de gemeente zijn een ingewikkelde materie. Heel grillig ook. Deels veroorzaakt door het baten lasten stelsel, waardoor je elke keer moet opletten of we over directe uitgaven of over investeringen praten. Dit is ook niet 1,2,3 aan iedereen uit te leggen waardoor de gemeenten financiën ondoorgrondelijke worden voor buitenstaanders.

Maar vooral door de regelgeving vanuit het Rijk. Het Rijk is een betrouwbare en ook weer niet zo’n betrouwbare partner. De Algemene Uitkering waarvoor wij voor het grootste deel van afhankelijk zijn is heel stabiel en ook weer niet. We weten zeker dat we elk jaar een Algemene Uitkering krijgen, maar het Rijk blijft bij stellen . Meicirculaire, septembercirculaire, decembercirculaire elke keer is het weer spannend. Het Rijk kan zelf met terugwerkende kracht bijstellen tot wel drie jaar terug. Ook als wij de jaarrekening al hebben vastgesteld. Eigenlijk bizar.

Als je braaf spaart voor je uitgaven , net zoals jullie thuis ook allemaal netjes doen, dan kunnen de regels toch weer zo veranderen dat je er niet s aan hebt. Zo is een reserve ineens niet meer bruikbaar voor het doen van investeringen in de openbare ruimte, om maar wat te noemen. Dat is misschien wel mijn grootste verbazing. Een gemeente kan niet sparen voor investeringen. Sterker nog, het Rijk ontmoedigt dat.Als je behoedzaam bent, zijn er altijd urgenties en verleidingen om het geld wel uit te geven. Het Rijk beloont niet altijd de beste kindertjes van de klas; de gemeenten die reserves hebben aangelegd, maar de gemeentes die de tekorten zo hoog laten oplopen.
Kortom, wat heb ik daarvan geleerd?

Doe niet te gek en niet te voorzichtig. Doe vooral dat wat echt moet en waar je lang wat aan hebt.
Stuur op tijd bij en maak geen plannen voor over 10 of 20 jaar. Ik ga de jaarrekening van 2018 langslopen op mijn leerpunten en wethouder Snoek tips & trics geven om volgend jaar een beter resultaat te halen.

1) Het resultaat van deze jaarrekening laat vooral zien dat we al scherp aan de wind zeilen. Een positief rekeningresultaat is vooral veroorzaakt door een positieve decembercirculaire. Tegenvallers kunnen niet worden opgevangen. Wethouder zal komende jaren goed moeten monitoren en niet schromen tijdig in te grijpen.

2) Het college keurt een uitzonderlijk groot aantal budgetoverhevelingen goed. Technische gezien kun je signaleren dat als deze taken allemaal waren uitgevoerd, het jaarrekening resultaat negatief was uitgevallen. Toch laat het college zien door de budgetoverhevelingen allemaal zonder uitzondering goed te keuren, dat ze aan ambities niet afdoet en verwacht alles te kunnen uitvoeren. D66 vraagt de wethouder hoe realistisch dit is.

Tot slot, de Duisenberg methode; we waren zeer benieuwd naar dit experiment , of dit de raad kan helpen de stukken nog beter te doorgronden en te controleren. Natuurlijk vooraf ook wat sceptisch, maar uiteindelijk zijn we niet teleurgesteld. De resultaten van de Duisenberg –rapporteurs zijn helder en duidelijk. Goed dat een paar mensen eens goed de begroting en de jaarrekening op een paar beleidsvelden naast elkaar hebben gelegd. Dan kunnen we beer zien of het congruent is. Mooi dat het college de aanbevelingen overneemt. Wij danken de rapporteurs voor hun inzet. Het helpt ons weer eens fris, anders en scherper naar de jaarstukken te kijken.