Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 september 2019

Woningbouw bij de IJsbaan

In grote meerderheid is donderdagavond tijdens de raadsvergaderingen ingestemd met de startnotitie IJsbaanlaan. Op en bij de parkeerplekken van de IJsbaan is het college voornemens woningen te bouwen, hoofdzakelijk sociale huur. Een poging van o.a. D66 Haarlem en CDA, om de strook groen met bomen en struiken aan de noordkant van het plangebied definitief te behouden is gesneuveld.

Nu de startnotitie is vastgesteld kan er gewerkt worden aan het stedenbouwkundig plan. Uit dit plan zal blijken hoeveel woningen er gerealiseerd gaan worden. De Haarlemse raad zal zich waarschijnlijk voor het einde van het jaar hierover buigen.

 Amendement “Een groenstrook te ver” haalt het niet
Onder andere CDA en D66 Haarlem probeerde via een amendement het groen ten noorden van de JP Coenlaan definitief te behouden en weg te knippen uit het plan. Deze groenstrook is nuttig voor de wijk en bovendien de enige vierkante meters van het plan waar struiken en bomen groeien. De rest staat op parkeerplek of onvruchtbare grond. Dit amendement haalde helaas geen meerderheid omdat o.a de twee grootste partijen GroenLink en PvdA geen steun verleenden.

D66 voor de bouw, met behoud van leefbaarheid & groen

Tijdens de commissievergadering heeft het bestuur van de IJsbaan haar zorgen geuit over de parkeerplekken die – zeker in het hoogseizoen – nodig zijn voor de IJsbaan. De wijkraad De Krim meldde tijdens de inspraak dat er ook zorgen zijn om de parkeren, bereikbaarheid en het groen.

D66 Haarlem is positief over het plan maar we nemen deze zorgen mee. In de notitie staat duidelijk dat de parkeerplekken worden gecompenseerd, maar er komen wel gebruikers bij. Dat verhoogt de druk. Desondanks heeft deze wijkt een laag aantal sociale huurwoningen en woningen in het midden segment.

Zoals bij elk project in de stad moet er balans gevonden worden. Woningen zijn heel hard nodig in Haarlem; de bouw-ambitie is groot. De bereikbaarheid, leefbaarheid en het groen mogen niet ten koste gaan. Wij gaan ons daar hard voor maken bij de behandeling van het stedenbouwkundig plan.