Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 januari 2020

Frans Hals Museum krijgt bijdrage van gemeente

De gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met een eenmalige financiële bijdrage van 350.000 euro om de tekorten van afgelopen jaar van het Frans Hals Museum te dekken. Het museum verkeert in zwaar weer en deed een oproep aan de Haarlemse politiek. Met deze bijdrage wordt voorkomen dat het eigen vermogen negatief wordt.

Met deze eenmalige bijdrage is het Frans Hals zeker nog niet uit de problemen. Voor dit jaar is het tekort waarschijnlijk groter. Voor de volgende kadernota werkt het college verschillende scenario’s uit die het museum perspectief moeten bieden. Wat D66 Haarlem betreft verbreden wij de discussie en hebben we het over meer dan alleen de portemonnee van het Frans Hals. Raadslid Misja de Groot deed een oproep aan het college om te kijken waar wij de nuances kunnen aanbrengen:

“Het is niet voldoende om alleen met financiële scenario’s te komen. Het is echt van belang om te kijken hoe wij in Haarlem verder willen met het Frans Hals Museum. Denk dan ook aan het beheer, de huisvesting en de governancestructuur, hoe willen wij als gemeente invloed uitoefenen op het beleid en de te maken keuzes van het Frans Hals Museum.”

 Het college heeft toegezegd voor de Kadernota (juni 2020) met uitgewerkte scenario’s naar de raad te komen. D66 zet zich in voor een toekomstbestendig Frans Hals Museum en zal de scenario’s daarop wegen. Daarnaast wordt in november de Cultuurnota verwacht, waarbij het college de raad vraagt haar visie te geven op een meerjarenplan voor alle culturele instellingen voor Haarlem. Een document waar wij als D66 fractie zeker naar uit kijken.