Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2020

Economische Visie; 4 banen per 10 inwoners

Donderdagavond besprak de commissie Ontwikkeling de Economische Visie van Haarlem voor komende vier jaar. De gemeente gaat voor het behouden van vier banen per tien inwoners. Hiervoor wil het college inzetten op innovatie, circulaire economie en de verbinding tussen werkgelegenheid en het onderwijs in de stad. Een andere pijler is het vestigingsklimaat versterken. De visie gaat de inspraak in; Haarlemmers worden uitgenodigd hun mening te geven. 

Woon- & Werkstad

Momenteel heeft Haarlem 0,43 baan per inwoner, dat is onder het landelijk gemiddelde. De afgelopen tien jaar is het aantal inwoners gestegen terwijl het aantal banen achter bleef. De werkgelegenheid groeide wel sterk in 2018 en 2019, maar zal naar verwachting langzaam afvlakken. De kavels in de Waarderpolder raken op en ook het aantal beschikbare vierkante meter kantoor staat bijna op nul.

D66 Haarlem vindt werkgelegenheid in de stad belangrijk. Maar daar staat wel een ruimteclaim tegenover. In een stad die ook inzet op een groot woningbouwprogramma staat die ruimte onder druk. De visie omschrijft dat er minstens 155.000 vierkante meter nodig is om de de woon-werkratio te laten meegroeien. Die ruimte kan dan simpelweg niet meer gebruikt worden om woningen te bouwen.

Volgende maand wordt de toekomst van Business Park Waarderpolder besproken. Wij zien graag scenario’s hoe en waar we deze maakindustrie van de stad kunnen uitbreiden. Dit Haarlem Oost bedient meer dan een kwart van onze werkgelegenheid en is relatief goed bereikbaar. Daar liggen kansen.

Mismatch arbeidsmarkt

Ook valt op dat veel Haarlemmers werken in de creatieve industrie en ICT. Een onderzoek voor deze Economische Visie spreekt van een ‘mismatch’, omdat de meeste Haarlemmers daar niet voor zijn opgeleid en juist veel werk vinden in Amsterdam. Daarbij komt ook dat Haarlem een behoorlijke vraag heeft van praktisch geschoolde mensen terwijl 52% van de stad juist theoretisch is opgeleid. Het college mag wat D66 betreft meteen een slag slaan met de verbinding leggen tussen de potentiële werkgevers en studenten in Haarlem.

Denk mee

De Economische Visie is een visie in de maak. Haarlemmers wordt nu gevraagd het college nog punten meegeven voor de uitwerking. Zo roepen we als D66 op tot meer aandacht voor onze horeca en de zzp’ers in deze visie. Ook meedenken? De visie is hier terug te vinden: https://www.haarlem.nl/economischevisie/