Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 april 2020

Project van de Koepel mag van start, raad is definitief akkoord

In de raadsvergadering van 9 april is met een ruime meerderheid het bestemmingsplan van de Koepel vastgesteld.  Er zijn ook vier moties aangenomen. Daarmee is het politieke werk gedaan en is het aan de ontwikkelaar om uitvoering te geven aan de Koepel. D66 Haarlem heeft dit plan, en de moties, gesteund. Dit project heeft ruim vier jaar debat opgeleverd en de raad sterk verdeeld. Daarom hier nog een keer het Koepel-dossier, met de kersverse moties, in het kort.

Wonen, werken & onderwijs

DUWO en Elan Wonen gaan samen 350 woningen bouwen op het oude terrein van het huis van bewaring. Grotendeels studentenwoningen, de rest appartementen, allemaal onder de 720 euro huur per maand, waardoor het woningbouwproject 100% sociaal is. Daarnaast zal initiatiefnemer stichting Panopticon in en rond de Koepel het volgende realiseren; een private universiteit, hotel met dertig kamers, bioscoop, restaurant/cafe en flexibele kantoorruimte. 

D66 Haarlem steunt deze ontwikkeling van harte, omdat dit initiatief energie geeft aan de wijken aan de oostkant van het Spaarne. Bovendien creëert het hoogwaardige werkgelegenheid en kan de Koepel een vliegwiel zijn om verdere ontwikkeling in het gebied te versnellen. Denk hierbij aan het Dantuma-terrein aan de Oudeweg, Stadsstrand de Oerkap met de Drijfriemenfabriek, de oude Fietznfabriek en een gezamenlijke parkeergarage met Nedtrain.

Aandachtspunten zijn er ook. Deze aandachtspunten vatten we samen in de vorm van de vier moties die bij het plan zijn aangenomen.

Parkeren

Het plan berekent 150 benodigde parkeerplekken voor de Koepel. Voor 130 daarvan wordt een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Het idee was om de resterende 20 parkeerplekken tijdelijk (voor 5 jaar) voor de entree te plaatsen. 

Middels een motie van D66 Haarlem ziet de raad daarvan af. De entree van de Koepel, waar nu wel auto’s staan geparkeerd, krijgt een groene invulling. Voor de 20 plekken wordt een andere locatie gevonden, eventueel in de openbare ruimte.

Nedtrain-garage

Motie twee gaat over de plannen voor een Nedtraingarage. Nedtrain maakt nu gebruik van een parkeerterrein langs de Oudeweg. Ze zijn voornemens een parkeergarage te bouwen, waar de gemeente een aantal etages op kan zetten. De exploitatie is negatief voor de gemeente omdat het gemeentelijke gedeelte voor bewoners bedoeld is. De gemeenteraad is bereid de kosten te dragen uit parkeerinkomsten. Dit brengt de realisatie van de garage een flinke stap dichterbij. Er wordt gekeken of deze garage ook (definitief) plek biedt voor de plaatsen die niet op de groene entree komen.

Participatie 

De derde motie vraagt het college om participatie van belanghebbenden (zoals omwonenden) effectiever te maken bij de verdere ontwikkeling van het Koepelterrein. De communicatie komt in principe vanuit de ontwikkelaar. De gemeente gaat hierdoor een actieve rol te nemen in het betrekken van alle stakeholders.

Fietsen

De laatste motie gaat over fietsparkeren. Er is namelijk veel capaciteit beschikbaar; alle woningen hebben een berging en op het terrein is plek voor 400 fietsen. Het college gaat in gesprek met de ontwikkelaar over welke mogelijkheden er zijn om deze capaciteit uit te breiden. Daarnaast vraagt de raad bewoners te bewegen hun fiets daadwerkelijk in de berging te stallen. Zo hopen we overlast van niet gestalde fietsen te voorkomen.