Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 april 2020

Raad akkoord met investering onderwijs

Donderdag heeft de gemeenteraad  met ruime meerderheid het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) vastgesteld.  Aan de start van deze collegeperiode is er door de coalitie ruim 27 miljoen euro vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. D66 wethouder Botter heeft het investeringsplan afgestemd met de schoolbesturen van Haarlem.

De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen (van basis- en middelbare scholen) in de stad. In het SHO is voor de komende jaren opgenomen op welke manier de gemeente de groei van het aantal leerlingen opvangt door uitbreiding en vernieuwing van de onderwijshuisvestingscapaciteit.

Op aandringen van D66 Haarlem is in de vorige periode voor ruim 40 miljoen geïnvesteerd in onderwijs. Desondanks kan Haarlem er minder mee doen dan wij hoopten. Door een hoger prijspeil is de investeringsruimte afgenomen met 30 procent.

Gedragen plan

D66 Haarlem bedankt haar wethouder Onderwijs Jur Botter voor een sterk onderbouwd en gedragen SHO. De afgelopen tijd is de wethouder in gesprek geweest met schoolbesturen in de stad en zorgde bovendien voor een actueel prijspeil.

“Wat D66 Haarlem betreft is het nu zaak de schouders eronder te zetten en de plannen die wij nu wel samen met de schoolbesturen kunnen realiseren nu echt uit te voeren. Want laten we wel wezen; de investeringen zijn heel hard nodig.” aldus D66 raadslid Meryem Cimen tijdens de raadsvergadering donderdagavond.

Daarnaast is het nog maar de vraag wat voor impact de corona-crisis heeft op de bouwsector en meer specifiek de prijzen. D66 houdt hier een vinger aan de pols. Per object in het SHO wordt apart aanbesteed. Daarmee ontstaat er wellicht weer wat meer investeringsruimte.

D66 Haarlem vindt het van belang te blijven investeren in het onderwijs. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de bouwsector aan het werk blijft. Immers leerde de vorige crisis ons juist niet de knip op investeringen te zetten.