Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 mei 2020

Behoud groen bij de Put van Peet

D66 Haarlem gaat niet instemmen met de woningbouwplannen van het college op de Put van Peet. Er ligt een plan van het college om deze voormalige vuilstortplaats in de Zuiderpolder te saneren en te bebouwen. D66 Haarlem heeft weinig vertrouwen dat er hoogwaardig groen terugkomt bij de kaders die deze startnotitie meegeeft. In de commissievergadering van woensdag 20 mei waren de partijen verdeeld, maar er lijkt een meerderheid tegen de woningbouwplannen te zijn.

D66 Haarlem is voor behoud van de groene randen van de stad.
“Er komt onherroepelijk rood, in de plaats van groen”, aldus schaduwraadslid Joris Krouwels in het commissiedebat van afgelopen woensdag. Ook de buurtbewoners van de Zuiderpolder hebben zich tegen bebouwing van deze Put van Peet uitgesproken. De zienswijzen van de bewoners zijn bovendien onvoldoende meegenomen in de afweging van het college.

Plannen niet realistisch

De startnotitie Park van Peet zijn de eerste kaders die de Haarlemse raad moet beoordelen. In deze notitie komen impressies naar voren die nauwelijks realistisch zijn. Een vorm van hoogbouw is bijvoorbeeld als optie genoemd. Op die manier kan er meer groen terugkomen in de omgeving. Maar die optie is kostbaar. Daarnaast lijkt ondergronds parkeren op deze vervuilde grond niet tot de mogelijkheden, waardoor auto’s op het maaiveld terechtkomen.
Bij laagbouw moet er wat D66 Haarlem betreft teveel groen wijken voor bebouwing.

Openbaar groen

Deze grond is niet van de gemeente en ook niet toegankelijk voor de buurt. Desalniettemin is binnen het bestemmingsplan momenteel geen bebouwing toegestaan. D66 Haarlem denkt graag mee over hoe Haarlem dit stuk Zuiderpolder openbaar  kan maken. Met meer aandacht voor groen, natuur en biodiversiteit.  Daarom zijn de kaders die dit plan meegeeft wat ons betreft niet voldoende.

(Wordt zeker vervolgd.)