Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2020

Ontwikkelvisie Zijlweg; behoud Westelijk Tuinbouwgebied

Woensdagavond ging de gemeenteraad akkoord met de laatste ontwikkelvisie van deze collegeperiode; Ontwikkelvisie Zijlweg. D66 Haarlem is in grote lijnen te spreken over de visie voor dit gebied. Raadslid Misja de Groot vroeg expliciet aandacht voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Op verzoek van D66 Haarlem wordt het Tuinbouwgebied niet aangetast.

Tijdens de de commissievergadering van vorige maand was er nog sprake van ontwikkeling op stukjes uit het Westelijk Tuinbouwgebied.
“Ondanks veel inspraak uit de buurt en uit de stad is het niet gelukt om het Westelijk Tuinbouwgebied buiten schot te houden.” aldus raadslid Misja de Groot.
Daarom zijn deze plannen uit de visie gehaald in de definitieve versie.

Oost West Tuin Best

Bij het aannemen van de ontwikkelvisie Zijlweg heeft de raad het accent op de ecologie in het gebied versterkt door middel van het aannemen van de motie “Oost West Tuin Best”. D66 Haarlem, GroenLinks, Hart voor Haarlem, SP, Liberaal Haarlem en ChristenUnie willen dat bij de ontwikkelstrategie een plan komt voor de ecologie van het groen in het gebied aan de overkant van het Houtmanpad en in de spoorzone driehoek. Hiermee versterkt de ecologische Oost-West verbinding. Er komt met hulp van de stadsecoloog een strategisch plan komen om de ecologische waarden en biodiversiteit in het gebied te versterken.

Mobiliteit

De oost-west verbinding in Haarlem verdient wat D66 betreft aandacht. Want deze belangrijke verbinding bij de Zijlweg zit aan de rand van haar capaciteit. Met ontwikkeling op de Zijlweg – maar ook bij de Orionzone en in Zuid-West – moet er goed gekeken worden naar de mobiliteitsvoorziening. De mobiliteitsvisie komt in een later stadium terug naar de raad.

Brandweer

Het brandweerterrein is het laatste puntje van aandacht. De ontwikkelvisie houdt rekening met een verhuizing van de hulpdienst uit dit gebied. D66 Haarlem zet vraagtekens bij dit idee. Er is namelijk veel geïnvesteerd in deze locatie voor de brandweer. Bovendien zien wij niet direct een alternatieve locatie.