Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juni 2020

Vuurwerkaanpak in Haarlem

Het is een breed gedragen gevoel dat we iets moeten doen aan vuurwerkoverlast.  In de commissie Bestuur is de vuurwerkaanpak voor de aankomende jaarwisseling besproken. Een belangrijke stap is nu landelijk gezet: met ingang van komende jaarwisseling zijn knalvuurwerk en vuurpijlen verboden. D66 Haarlem steunt het college in haar voorstel deze landelijke lijn te volgen voor dit jaar. 

Algeheel vuurwerkverbod

Op lokaal niveau mogen gemeenten overgaan op een algeheel vuurwerkverbod. De politie wijst erop dat handhaving van een lokaal algeheel vuurwerkverbod makkelijker is wanneer ook buurgemeenten kiezen voor een algeheel verbod. Bovendien zei Burgemeester Jos Wienen in de commissie aan dat de kans klein is dat de buurgemeenten dat dit jaar al zullen invoeren.

Vuurwerkshow

D66 Haarlem is bij een verbod op consumentenvuurwerk voorstander van een professionele vuurwerkshow die voor alle Haarlemmers toegankelijk is.
“Het vermindert die behoefte vuurwerk af te steken en het draagt uiteindelijk bij aan het terugdringen van de luchtvervuiling.” aldus D66-raadslid Thessa van der Windt.
Ook de politie is voorstander van zo’n vuurwerkshow, omdat dit het draagvlak voor een lokaal algeheel vuurwerkverbod vergroot.

Corona

Het lijkt erop dat bij de aankomende jaarwisseling de coronamaatregelen nog van kracht zijn. Een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst voor alle Haarlemmers is niet reëel. D66 vindt de plannen van het college om voor dit jaar de landelijke richtlijn te volgen en begin volgend jaar de stand van zaken op te maken, dan ook goed te begrijpen. Wij vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor een lokaal algeheel vuurwerkverbod. D66 is dan ook benieuwd naar de mening van de Haarlemmers.