Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Raadslid Meryem Cimen over sociaal plan, jeugdzorg & WMO

Deze week is de Kaderbrief behandeld in de gemeenteraad en de voortgangsrapportage 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Normaal stellen we met de Kadernota de kaders voor de begroting van de komende jaren vast.Door Covid-19 zijn er dit jaar vooral veel onzekerheden, en verloopt het proces ook iets anders. In november stellen we de begroting 2021-2025 vast.

Gelukkig is het Covid-19 virus in Nederland nu voldoende onder controle, waardoor de volksgezondheid niet in het geding is. Bovendien zijn versoepelingen mogelijk. Maar de economische gevolgen van de lockdown moeten nog gaan blijken in de komende maanden en jaren.

Wat betekent dit de komende tijd voor onze ZZP’ers, ondernemers – in de horeca en detailhandel, wat zijn de gevolgen voor onze banen in de regio? De VVD, D66 en Hart voor Haarlem hebben daarom een motie ingediend en aangenomen gekregen om werk te maken van een ‘sociaal plan’. Wat D66 betreft moet het college zich in Haarlem gaan voorbereiden op meerdere scenario’s en komen met een ‘sociaal plan’ om mensen zo goed en zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Motie budgetplafond

D66 maakt zich daarnaast ook zorgen over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de Wmo. We geven alleen al aan de jeugdzorg 10 miljoen euro meer uit (in 2015 28 miljoen en nu 38 miljoen). Nu zou D66 de oplopende kosten niet eens zo erg vinden, als de zorg voor onze jeugd voor 10 miljoen euro zou zijn verbeterd. En het geld is niet oneindig, want dit drukt steeds meer op de rest van de begroting. In andere gemeenten in Nederland sluiten bibliotheken, speeltuinen en zwembaden noodgedwongen. Zij worden door het sociaal domein betaald en er is niet genoeg geld is om al deze dingen te betalen.

Dat is gelukkig niet aan de orde in Haarlem, maar we moeten wel actie ondernemen. Het college heeft daarom noodzakelijkerwijs besloten budgetplafonds in te stellen voor de jeugd en de Wmo. Samen met GroenLinks roept D66 op per motie om wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen en mensen die zorg nodig hebben, direct door te verwijzen als het budgetplafond is bereikt. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Het gezin en kind centraal

D66 ziet  dat er in de jeugdzorg en de WMO veel beter samengewerkt kan worden door zorginstellingen, door zorgverleners. De regie-aanpak was een van de redenen van het kabinet om het sociaal domein bij de gemeenten onder te brengen. Van die regie-aanpak is tot nu toe  weinig terechtgekomen. Mensen die in de jeugdzorg en de Wmo werken hebben de hart op de juiste plek en werken zich het schompes. Maar zorgverleners van verschillende organisaties buitelen nog steeds over kinderen en gezinnen heen. Zij doen allemaal de eigen intake, delen informatie niet met andere organisaties. Zij richten zich teveel op dat kleine stukje wat zij zelf doen.

Het gezin, het kind moet centraal. We moeten nu echt één gezin, één regisseur en één plan voor elkaar gaan krijgen. Dit is nodig voor het kind en het gezin en, daar ben ik van overtuigd. Ook voor het bedwingen van de kosten en het beter gebruiken van de tijd van de zorgverleners.

De gemeente zal zelf zaken op orde moeten stellen. Gemeenten kunnen niet allemaal op hun eigen manier zorg inkopen, op hun eigen manier de administratie willen van de zorginstellingen. De zorginstellingen kunnen niet voor 90 gemeenten een aparte administratie voeren. Dat moet samen met andere gemeenten in de regio op dezelfde manier geregeld worden.

D66 wil daarom, samen met GroenLinks, OPHaarlem en Trots Haarlem, dat het college komt met een geïntegreerde aanpak voor de jeugdzorg samen met de regio. We willen in deze aanpak meer aandacht voor preventie, de in- en uitstroom van de kinderen en jongeren en inzicht in de effecten van de geleverde zorg. Zijn we kinderen, jongeren en gezinnen ook echt aan het helpen met de zorg? En zijn ze ook een keer klaar met de zorg en kunnen zij hun leven leiden als jongvolwassenen? Onze motie is met algemene stemmen aangenomen en ik kijk uit naar de nieuwe aanpak van het college.