Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 juli 2020

#3 Denk en handel internationaal

In de stad is het vakantie, in de politiek is het reces. Een mooi moment om te reflecteren en vooruit te kijken. Daarom deelt D66 Haarlem deze zomer de richtingwijzers van onze partij. En we vragen ons af: wat betekenen deze richtingwijzers voor jou als Haarlemmer?

Als derde in deze serie: denk en handel internationaal.

internationaal gerechtshofSamenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. D66 staat open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

In Haarlem betekent dat voor ons dat we openstaan voor innovatieve bedrijven en instellingen die zich hier willen vestigen, voor andere culturen en gebruiken, voor werknemers die met hun vakmanschap en ervaring bijdragen aan de economische ontwikkeling, voor internationale uitwisseling van kennis tussen onderwijsinstellingen en voor statushouders, die in Haarlem de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en zelf hun leven vorm te geven.

Met die open blik treden we de wereld tegemoet. Maar, we hebben ook oog voor de kwaliteiten van Haarlem die we koesteren en moeten behouden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we voorstander zijn van kwaliteitstoerisme – bezoekers die komen genieten van onze prachtige stad, de natuur, de musea en de fantastische restaurants- maar dat we de stad willen beschermen tegen overtoerisme en de overlast en en verschraling die daarmee gepaard gaan.