Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 augustus 2020

#5 Koester grondrechten en gedeelde waarden

In de stad is het vakantie, in de politiek is het reces. Een mooi moment om te reflecteren en vooruit te kijken. Daarom deelt D66 Haarlem deze zomer de richtingwijzers van onze partij. En we vragen ons af: wat betekenen deze richtingwijzers voor jou als Haarlemmer? 

 

Als slot van deze serie: koester grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Die waarden zijn universeel en voor D66 ook zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

 

Dat betekent dat wij staan voor een Haarlem waarin iedereen zich thuis voelt en de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Een stad waar iedereen gezien wordt en gerespecteerd wordt, waar niemand wordt gediscrimineerd. Om dat te bereiken moet iedereen mee kunnen doen, waarbij we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven: wij willen dat de Gemeente Haarlem een diverse organisatie is die op alle niveaus een afspiegeling vormt van de Haarlemse bevolking. De gemeente moet zich ook actief inzetten om kennis over diversiteit te delen en discriminatie in de stad tegen te gaan. 

 

Diversiteit en gelijkwaardigheid leiden ertoe dat verschillende werelden samenkomen. Dat botst soms, maar juist dan ontstaan ook mooie ontmoetingen en nieuwe ideeën. Als D66 vinden we het daarom het belangrijk dat iedereen zich uit kan spreken en deel kan nemen aan het maatschappelijk debat. Daar bieden we ruimte voor met nieuwe vormen van lokale democratie. 

 

Hoe kunnen we Haarlem nog vrijer, veiliger en gelijkwaardiger maken voor iedereen? Laat je ideeën achter in de comments!