Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 augustus 2020

D66 Haarlem zoekt nieuw bestuurslid

Vacature Algemeen Bestuurslid D66 Haarlem

Profiel algemeen bestuurslid
Het bestuur zoekt als opvolger van Ella van Vloten een tweede algemeen bestuurslid. Hij/zij draagt bij aan het algemeen functioneren van de afdeling. Afhankelijk van de interesse van dit bestuurslid en de verdere samenstelling van het bestuur, kunnen taken op allerlei vlakken liggen:

 • ledenwerving
 • binding, campagne en communicatie en/of talentontwikkeling en opleiding

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Van een bestuurslid verwachten wij dat hij/zij ondernemend, pro-actief, integer, nieuwsgierig en resultaatgericht is. En op die manier effectief bijdraagt aan het organiseren van activiteiten, het enthousiasmeren van leden en het leggen van de verbinding tussen stad, vereniging en politiek. Daarnaast moet hij/zij in staat zijn om verschillende typen mensen te verbinden om zo bij te dragen aan de diversiteit van onze afdeling.
Momenteel wordt het beleidsplan van het bestuur voor de periode 2018-2022 uitgevoerd, dat als leidraad dient voor het beleid de komende jaren. Dit plan biedt volop ruimte voor eigen initiatieven.

Algemene taken en verantwoordelijkheden

 •  Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur en
  haar commissies;
 • Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de diversiteit
  in interessegebieden onder de leden en de wens om als partij zichtbaar te zijn in de stad;
 •  Is aanwezig bij afdelingsactiviteiten en doet mee aan campagne-activiteiten;
 •  Helpt de drempels te verlagen om lid of actief te worden;
 •  Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.

Meer informatie over deze vacature inwinnen of je interesse voor deze functie kenbaar maken kan bij het bestuur via secretarisD66Haarlem@gmail.com .
Om in aanmerking te komen voor deze vacature moet je op het moment van aanmelding tenminste een half jaar lid zijn van D66 en uiterlijk 15 september aan zijn/haar contributieverplichting hebben voldaan. Tijdens de AAV van woensdag 16 september 2020 presenteren kandidaten zich aan de leden, waarna de leden via een stemming bepalen welke kandidaat tot het bestuur toetreedt.

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht het kandidaatstellingsformulier in te vullen.