Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 september 2020

Haarlem heeft een Convenant kwaliteit taal en inburgering

D66 Haarlem diende in november 2019 een motie in om  een kwaliteitskeurmerk voor taal- en inburgeringstrajecten in te voeren.  Dit in navolging van Den Haag en Amsterdam. Onze motie is door de voltallige raad aangenomen. Het college koos ervoor om net als Amsterdam te werken met een Convenant kwaliteit taal en inburgering. Die gaat de samenwerking aan met zes Haarlemse taalscholen. Een succes voor D66, maar vooral voor onze Haarlemse inburgeraars.

Malafide taalscholen

Met de invoering van de Wet Inburgering is de verantwoordelijkheid om in te burgeren bij nieuwkomers zelf neergelegd. Inburgeraars kunnen leningen aangaan tot 10.000 euro via DUO om de taal- en inburgeringstrajecten te bekostigen. In het huidige systeem kunnen inburgeraars een fikse boete krijgen als ze niet binnen drie jaar het inburgeringsexamen halen. Dit zijn mensen die hier net zijn en de taal nog moeten leren. We zien al jaren dat allerlei malafide taalscholen als paddenstoelen uit de grond schieten. Het komt te vaak voor dat inburgeraars daar terecht komen. Hierdoor zijn zij te vaak 10.000 verder en hebben nog altijd geen examen behaald.

Regie terug naar de gemeente

Het huidige inburgeringsstelsel is simpelweg onvoldoende effectief. Bovendien bereikt het niet het gewenste resultaat en is het dus nodig toe is aan vervanging. Daarom gaat de regie over de inburgering volgend jaar weer terug naar de gemeente.

Met het Convenant krijgen we grip op de private markt van taal- en inburgeringstrajecten die Haarlem rijk is en ook in het nieuwe systeem blijft bestaan. Want de gemeente gaat per 1 juli 2021 de taal- en inburgeringscursussen inkopen voor Haarlemse inburgeraars. Met het Convenant committeren de taalscholen zich aan Haarlemse kwaliteitseisen. Het Convenant helpt ons zicht te krijgen op de kwaliteit van het huidige aanbod. Het helpt gericht advies te geven bij het maken van een keuze voor een taalschool. Het helpt ons in de voorbereiding op de nieuwe taak van de gemeente als toezichthouder kwaliteit en bij de inkoop van de nieuwe inburgeringsonderdelen. En het helpt ons beter zicht te krijgen op (de voortgang) van huidige groep inburgeraars.

De gemeente zal ook – in samenwerking met Amsterdam – structureel vinger aan de pols houden op de kwaliteit van de partners die het Convenant hebben getekend. De kwaliteit moet op orde blijven, want anders wordt de samenwerking beëindigd.