Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 oktober 2020

Extra AAV D66 Haarlem voor amendementen op verkiezingsprogramma

Het concept verkiezingsprogramma van D66 ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ is inmiddels een paar weken openbaar. Elke D66’er kan invloed uitoefenen op ons programma. Wij hebben als lid het recht om moties en amendementen in stemming te brengen, maar als afdeling van Haarlem staan we natuurlijk sterker!

Tot 23 oktober kunnen amendementen voor het programma worden ingediend. Idealiter worden amendementen door AAV’s ingediend, om zo een voorstel voor het programma kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld door de AAV van D66 Haarlem!

D66 Haarlem organiseert daarom een extra digitale AAV op 21 oktober.
Haarlemse leden krijgen de mogelijkheid tot 17 oktober een amendement in te dienen bij het bestuur, dat kan via bestuur@d66haarlem.nl.
Deze zullen vervolgens gemaild naar de leden en worden besproken op deze extra AAV. Elk amendement zal in stemming gebracht worden. Een dag later zullen de amendementen die goedkeuring van de AAV kregen, namens D66 Haarlem worden ingediend.

Heb jij al een goed voorstel voor het programma? Kijk dan op deze pagina. Deze legt uit hoe een amendement correct wordt ingediend. Vanzelfsprekend kunnen verschillende bestuursleden, fractieleden en andere D66’ers je helpen bij het opstellen. Want hoe meer steun, hoe beter!

Vanaf 27 november kunnen alle D66-leden stemmen over alle amendementen via MijnD66.