Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Vorige week besprak de raadscommissie een ontwikkeling van een OV-knooppunt op de Schipholweg, tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg. Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem hebben onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor dit nieuwe busstation: OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. De bedoeling is om dit knooppunt  te verbinden met Schiphol en Amsterdam-Zuid en tegelijkertijd de druk op het centrum en het stationsgebied te verkleinen.

Eerst mobiliteitsvisies, dan Nieuw Zuid

Deze ‘OV-hub’ is meermaals aan bod gekomen bij verschillende debatten en onderzoeken en lijkt een belangrijke schakel te worden in zowel Haarlem als de regio. Desondanks heeft D66 Haarlem kanttekeningen geplaatst. Deze ontwikkeling beperkt zich namelijk tot een locatie; een grotere visie op mobiliteit ontbreekt nog.

“Een knooppunt op deze plek lijkt wat D66 Haarlem betreft meer dan wenselijk. Desalniettemin hebben wij in de commissie beheer nog geen mobiliteitsbeleid vastgesteld. Keuzes in dit plan sluiten mogelijk andere keuzes uit in het Haarlems mobiliteitsvraagstuk. Wij isoleren hier de gebiedsontwikkeling.” Aldus schaduwraadslid Joris Krouwels.

Wat D66 betreft blijven er nog vragen onbeantwoord;
– Hoe gaan de OV-lijnen vanaf hier naar het Station lopen en tegelijkertijd het centrum ontlasten?
– Welke overstapmogelijkheden zijn er nog in het centrum van de stad?
– Welke keuzes sluiten een toekomstige keuze voor de Haarlemse tram nu al uit?
– Wat betekent dit voor Haarlem Oost; Haarlem Spaarnwoude en het gebied daarom heen? Deze komen nauwelijks aan bod in de stukken.  

De Haarlemse tram

De mogelijkheid voor vertramming komt nog weinig in de plannen voor, terwijl bijna alle Haarlemse partijen een optie voor een tram open wilden houden.
“Dit plan is bijzonder sterk vanuit de bus bedacht. Is er ook een ‘tram first’-optie uit te werken? En moeten wij daar niet al ruimte op de weg voor reserveren? Bijvoorbeeld een rijbaan exclusief voor hoogwaardig openbaar vervoer.” Zo vraagt Joris Krouwels het college.

Er zijn opties in het plan van Haarlem Nieuw Zuid waar de tram een moeilijk verhaal wordt. D66 Haarlem roept op – net als bij de ontwikkeling van het station – de toekomstige tram mee te nemen in de plannen.
“Waar zit de tramlijn, in deze tijdlijn?” 

Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsplan komt begin volgend jaar op de agenda van de gemeenteraad. Wij vinden het belangrijk de ontwikkeling van Haarlem Nieuw Zuid te koppelen aan dit beleid. Op die manier behandelen we niet alleen een stedenbouwkundig plan, maar het hele plaatje van verkeerslijnen in de stad.

De uitgewerkte opties van Haarlem Nieuw Zuid zijn te vinden op de website van de gemeente.