Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 november 2020

Verduurzamen Haarlems vastgoed; “Doe het in één keer goed”

De gemeente Haarlem gaat haar vastgoed verduurzamen. D66 wethouder Jur Botter heeft 9 miljoen euro uit zijn portefeuille vastgoed over om te beginnen aan een verduurzamingsslag. Het college wilt beginnen met de eerste 34 objecten op de lijst met gemeentelijk vastgoed. Deze panden worden maximaal te verduurzaamd. Bovendien komen de financiële meevallers door het verlaagde energiegebruik  in een revolverend fonds terecht. Daar worden toekomstige investeringen in verduurzaming van betaald. D66 Haarlem steunt de visie van het college; “Doe het in één keer goed.”

Maximaal of kostenefficiënt

De commissie Ontwikkeling debatteerde over twee mogelijke scenario’s voor het verduurzamen van het vastgoed. In het voorgestelde maximale scenario verduurzamen wij 34 van de 150 panden van de gemeente naar het gewenste niveau. Het niveau dat past bij de duurzaamheidsambities van de stad. Deze 34 panden zijn de objecten waar het het meest loont in CO2-reductie. Bovendien geeft wethouder Botter aan dat de investering is sommige gevallen samen met achterstallig onderhoud gedaan worden. Om uiteindelijk alle panden te verduurzamen moet in de toekomst nog zo’n 42 miljoen gevonden worden. 

Het andere scenario is het kostenefficiënte scenario. De kosten zijn 13,1 miljoen. In plaats van 34, gaan 120 panden op de schop. Daarentegen is de CO2-reductie per uitgegeven euro wel hoger.

Niet gefaseerd verbouwen

Schaduwraadslid Joris Krouwels betoogde voor het maximale scenario.
“D66 Haarlem staat voor een klimaatneutrale stad in 2030 en wij gaan met deze 9 miljoen voorsorteren op de hoogste ambities. De ambities die horen bij het coalitieakkoord “Duurzaam Doen”. Als wij nu de ‘quick wins’ pakken op deze 120 panden, maar we houden vast aan onze duurzaamheidsambities, dan kloppen we binnenkort weer aan bij diezelfde panden. Je gaat namelijk gefaseerd verbouwen. Zo verduurzaam je een huis niet, zo knap je ook geen horeca-pand op. Onze fractie steunt keuze van de wethouder om investeringen per pand te bekijken. Doe het in één keer goed!”

Het lijstje met vastgoed

Op het lijstje van 34 panden die wethouder Botter met de eerste 9 miljoen verduurzaamt staan onder andere de Waag aan het Spaarne, de Vishal op de Grote Markt en het Frans Hals Museum. Aan de hand van dit lijstje wordt gekeken welke panden als volgende aan de beurt zijn bij toekomstige investeringen.
“Wie weet zit wethouder Botter in het volgend college om hoogstpersoonlijk zijn hele lijst met panden duurzaam groen te kleuren.”