Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Motie van D66; een groene Oostersingelgracht

Sinds 2016 liggen er plannen om de Gedempte Oostersingelgracht te vergroenen, maar die zijn nooit helemaal van de grond gekomen. Inmiddels is deze investering al niet meer gereserveerd in het programma van de gemeente. Een aangenomen motie van D66 Haarlem, Actiepartij, CDA en GroenLinks zorgt dat deze opknapbeurt alsnog wordt meegenomen in de plannen vanaf 2021. De buurt mag samen met de ambtelijke organisatie aan de slag voor een verbeterplan. Zo komt er bijvoorbeeld meer plaats vrij voor bomen. 

Spaarnesprong

De Gedempte Oostersingelgracht maakt deel uit van het projectgebied Spaarnesprong. Dit stukje Haarlem tussen het Spaarne, de Oudeweg en Nedtrain is flink in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de herontwikkeling van de Koepel in een onderwijsinstelling, plannen voor het Dantuma-terrein en het gebied rond stadsstrand de Oerkap. D66 Haarlem wilt de Gedempte Oostersingelgracht meenemen in deze ontwikkelingen.

Raadslid Bas van Leeuwen: “Zeven banen asfalt hoort echt niet thuis op deze plek. Met onze motie wordt deze plek samen met de buurt omgevormd tot een groener en leefbaarder stuk Haarlem.”

Compacte Oostersingelgracht

In 2018 is de ontwikkelvisie van Spaarnesprong aangenomen door de gemeenteraad. Een smallere Oostersingelgracht maakt onderdeel uit van deze visie. Door asfalt weg te halen komt er meer ruimte vrij voor bomen en groen. De visie spreekt van “maximale vergroening”. De Gedempte Oostersingelgracht blijft uiteraard wel een belangrijke verkeersroutes, alleen wel compacter ingericht dan nu het geval is.

Bewoners wachten al lang

Bewoners van het Scheepmakerskwartier vragen zich al een tijd af hoe het zit met de verfraaiing van de Oostersingelgracht. De gemeente belooft immers al een lange tijd meer groen toe te voegen. Er is nu financiële ruimte om dit onderhoud aan de Gedempte Oostersingelgracht te versnellen. De motie van D66 vraagt de herinrichting van de Schipholweg even op zich te laten   wachten.
Deze herinrichting wordt namelijk tijdelijk ‘on hold’ gezet om beter aan te sluiten bij de lopende ontwikkelingen van woningbouw en een OV-knooppunt op de Schipholweg.