Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

D66 stelt vragen; zijn er scholen in Haarlem die seksuele diversiteit afwijzen?

D66 vindt dat ieder kind een veilige schoolomgeving moet hebben. In de Tweede Kamer kwam deze week aan de orde dat er in Nederland scholen zijn die ouders van kinderen vragen om te verklaren dat zij homoseksualiteit afwijzen. Zo’n verklaring is bovendien voorwaardelijk voor hun inschrijving. Onderwijsminister Slob verdedigde deze handelswijze van de (reformatorische) scholen. Er bestaat geen veilige schoolomgeving voor kinderen als zij ontdekken dat hun geaardheid of seksuele identiteit door school of  schoolgenoten wordt afgewezen. 

Raadslid Meryem Cimen stelde een viertal vragen aan het Haarlems college. D66 Haarlem wilt weten of er scholen zijn in Zuid-Kennemerland die met zo’n verklaring werken. Ook vraagt de fractie wat het college doet om deze onwenselijke praktijken tegen te gaan. Want in Haarlem kies je wie je liefhebt. Elke school moet basisbeginselen van vrijheid en gelijkheid onderschrijven. Voor iedereen.

Lees hieronder de vragen van D66 Haarlem;

 1. Deel het college onze opvatting dat alle scholen in Haarlem/Zuid-Kennemerland de basisbeginselen van vrijheid en gelijkheid in onze samenleving zouden moeten onderschrijven, en dat daarom op geen enkele school ruimte kan zijn voor het afwijzen van seksuele diversiteit? Zo nee, waarom niet?
 1. Zijn er in Haarlem/Zuid-Kennemerland scholen die;
  a. bij toelating expliciet of impliciet een verklaring over de opvatting van ouders ten aanzien van seksuele diversiteit vragen,
  b. die in verklaringen over hun identiteit direct of indirect uitspreken afwijzend te staan tegenover seksuele diversiteit,

  c. in toelatingsgesprekken ouders vragen naar hun visie op seksuele diversiteit?
  Zo ja, welke scholen zijn dit? Wat doet het college om deze onwenselijke praktijken tegen te gaan? En indien het college kennis heef van de tekst van dergelijke verklaringen: kunnen wij die ontvangen?
 1. Van welke scholen weet het college dat zij vanuit hun visie moeite hebben om alle genderidentiteiten en geaardheden op een gelijkwaardige manier te benaderen of om op een positieve wijze aandacht te besteden aan seksuele diversiteit in het onderwijs? En wat vindt het college daarvan?
 1. Scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de gemeente op veel vlakken. Indien er scholen zijn die seksuele diversiteit op enige wijze afwijzen of niet-heteroseksuele leerlingen als gelijkwaardig zien, welke invloed heeft dit dan op hoe het college met deze samenwerkingspartners omgaat?

 

Wij wachten op het antwoord van het college. Wordt vervolgd!