Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 februari 2021

Intimidatie van vrouwen stoppen bij abortuskliniek

Het betoog van Raadslid Meryem Cimen in de extra raadsvergadering over de anti-abortus-demonstraties;

“Voorzitter,

De achtervolgingen en het hinderen van vrouwen bij de Bloemenhovekliniek roepen veel emotie en verontwaardiging op. Bij mij, mijn fractie, in deze raad en in de stad. Ik snap heel goed dat een abortus niet voor iedereen de juiste keuze is. We kunnen van mening verschillen over abortus. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wat ik zelf zou doen. Maar het is mijn lichaam en maakt het daarmee mijn keus. Daar ben ik wel zeker van. Baas in eigen buik.
En vrouwen mogen onder geen beding op straat worden achtervolgd of geïntimideerd onderweg naar de abortuskliniek.
Daar trekken we de grens!

Het gaat bij de invoering van een bufferzone om een belangenafweging tussen grondrechten: de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enerzijds en het demonstratierecht anderzijds.
Van meet af aan is de inzet van D66 geweest dat vrouwen met respect voor hun privacy, en zonder hinder en intimidatie naar de abortuskliniek kunnen.

Daarom heeft D66 meermaals kritische vragen gesteld en heb ik in december de motie ‘het demonstratierecht is geen vrijbrief voor intimidatie’ ingediend waarin wij vragen om een bufferzone.
Dit kan ook omdat de rechtbank Haarlem heeft bepaald dat het aanspreken van vrouwen niet onder de bescherming valt van het demonstratierecht. En de burgemeester bevoegd is om maatregelen te nemen als er wanordelijkheden plaatsvinden (ergo achtervolgingen van vrouwen) en een bufferzone van 25m daarbij gerechtvaardigd is.

De burgemeester kwam vervolgens niet met een bufferzone van 25m maar met 4 demonstratievakken. De logica van het aanwijzen van een vaste plek snapte mijn fractie, omdat vrouwen dan niet meer achtervolgd kunnen worden. Maar 1 van de vakken was op 9,5m afstand van de kliniek. Hier was D66 het absoluut niet mee eens, lag niet in lijn met de motie en hebben we de burgemeester direct laten weten op 14 januari. 

Ik begrijp dat de inperking van iemands grondrecht evenredig- en proportioneel moet zijn. Maar de burgemeester leek vooral aandacht te hebben voor het demonstratierecht en minder oog voor de belangen van de vrouwen in kwestie. Er was de afgelopen weken veel onbegrip voor de keuze van de burgemeester en zijn intenties werden in twijfel getrokken. Ik wil dit hem vandaag graag op de man af vragen.
Heeft de persoonlijke overtuiging of geloofsovertuiging van de burgemeester een rol gespeeld bij de eerste uitwerking van de motie?

D66 is wel blij dat de burgemeester is teruggekomen op zijn 4 demonstratievakken en nu onze motie uitvoert. Al moest de raad hier wel heel hard aan trekken en hadden wij dit liever in januari al willen horen van de burgemeester. Er komt nu 1 vaste plek om te demonstreren, op 25 meter afstand van de kliniek. Waardoor er de facto een bufferzone wordt gecreëerd.

Ik heb daarover nog wel een paar vragen;

  • Gaat deze maatregel per direct in? 

  • Wordt er ook alvast een 2e demonstratieplek aangewezen als er weer een tegendemonstratie wordt georganiseerd?

  • Zo ja, komt deze demonstratieplek dan ook op 25 meter afstand van de kliniek?

Want hoe goed mensen het ook bedoelen. Het moet wat D66 betreft blijven gaan over de vrouwen die naar de abortuskliniek willen. En deze vrouwen hebben echt andere dingen aan hun hoofd. Zij zitten helemaal niet te wachten op een welkomstcomité bij de kliniek. En ik zou eigenlijk alle demonstranten (voor- en tegenstanders van abortus) willen oproepen om hun strijd over abortus voor de deuren van het Binnenhof te beslechten en niet voor de deur van de abortuskliniek.

Handhaving abortuskliniek

Dan de handhaving. Er ontstond eind januari verwarring over de handhaving van de vakken en waar demonstranten moesten staan. En zijn er in januari daardoor nog vrouwen onderweg naar de kliniek aangesproken door de demonstranten? Hoe gaat de burgemeester deze verwarring voortaan voorkomen? En heeft hij ook overlegd met de burgemeester van Heemstede om de handhaving aan beide zijden van de kliniek te stroomlijnen? 

Tot slot, voorzitter, 

Er gaan geluiden op om de demonstraties op verdere afstand te plaatsen. Op 100 meter of gewoon helemaal op een hele andere locatie. Ik snap die wens op zichzelf heel goed. Ik ben het ook niet eens met de opvattingen van de anti-abortusdemonstranten, maar zij hebben wel het grondwettelijk recht om hierover te demonstreren. Dat heb ik een democratische rechtsstaat ook te accepteren.

De inzet van D66 is en blijft om de intimidatie en achtervolgingen van vrouwen te stoppen. Want het demonstratierecht is zoals gezegd geen vrijbrief om vrouwen te intimideren.

Wij hebben vanaf nu één demonstratievak op 25m afstand en gaan we deze maand in de praktijk brengen.  De hoop is dat vrouwen door deze maatregel in alle rust naar de kliniek kunnen. Als 25 meter afstand onvoldoende blijkt in de praktijk, staat D66 natuurlijk open voor aanvullende maatregelen. De burgemeester heeft ondertussen ook toegezegd de maatregel te evalueren naar aanleiding van vragen van de PvdA. Dat lijkt me zeer terecht en houdt mijn fractie goed in de gaten. Nog een laatste vraag. Betrekt de burgemeester dan ook de kliniek in zijn evaluatie?

Tot zover.”