Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 april 2021

Houtbouw Haarlem; meer houten huizen in de stad

Haarlem gaat meer woningen bouwen van hout.  In 2025 moet Haarlem 20% van alle nieuwbouwwoningen maken van hout of andere ‘biobased’ materiaal. Dat is de uitkomst van een motie van onder andere D66, GroenLinks en PvdA. Houtbouw kent veel voordelen en is beter voor het klimaat. Bovendien hebben we nauwelijks houten huizen in Haarlem staan.

 

Houten huizen slaan CO2 op

Hout is vele malen lichter dan beton en er komt er nauwelijks stikstof vrij bij de realisatie van woningen. Bovendien slaat hout CO2 op uit de lucht. Zo draagt houtbouw bij aan de reductie en de wens om Haarlem in 2030 klimaatneutraal te maken.
“Dat percentage van twintig procent komt ook niet uit de lucht vallen,” legt raadslid Misja de Groot uit in de raadsvergadering van 6 april, “die staat ook in de doelen van de Metropoolregio Amsterdam.”
Momenteel zijn houten huizen in Haarlem bijzonder zeldzaam en vrijwel allemaal losstaande projecten van één woning.

Houtbouw draagt bij aan klimaatdoelen

Het is goed nieuws dat ook de woningbouw gaat bijdragen aan de klimaatdoelen. Want zo’n 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van woningbouw. Huizen worden nu vaak gemaakt van zwaar cement van zand uit Afrika. Voor hout zijn veel lichtere machines nodig voor zowel bouw als transport. En dat is weer goed nieuws voor de stikstofuitstoot.
‘Biobased’ materiaal is veel vaker circulair te gebruiken. Bij één van de projecten van Haarlem Nieuw-Zuid langs de Schipholweg is de ontwikkelaar voornemens voor een groot deel herbruikbaar materiaal in te zetten, waaronder hout.

Woonvisie

De Houtbouw-motie werd aangenomen samen met de nieuwe Woonvisie van de stad. Getiteld, ‘Samen Doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis’,  geeft de woonvisie richting aan het woonbeleid op de lange termijn tot 2030.
“We gaan door op de ingeslagen weg,” vatte Wethouder Marie-Thérèse Meijs het samen.
D66 stemde ook in met deze actualisatie van de Woonvisie. De belangrijkste doelen zijn een toegankelijke duurzame en diverse stad. Zo zetten we in op betaalbare woningen en doorstroming.